Laatste nieuws:
Woonbos aan lot overgelaten

Woonbos aan lot overgelaten

Ingezonden brief

Dagen zonder douche en toilet

Ondanks de langdurige toezegging die 8 jaar geleden is gedaan, wachten inwoners van Het Woonbos in Essen nog steeds op het beloofde rioleringssysteem, een kritieke behoefte die wordt versterkt door overstromingsproblemen. Deze aanhoudende infrastructurele problemen zijn al jaren onaangepakt, waardoor de mensen van Het Woonbos de financiële last van het inhuren van particuliere pompbedrijven op zich hebben. Met overstroomde sanitaire installaties, terreinen die meren zijn geworden en brandweerdiensten die niet meer reageren door overlast, wordt de situatie alleen maar ernstiger. Het benadrukt een flagrant gebrek aan beleidsimplementatie, zoals aanleg van essentiële en existentiële nutsvoorziening met name riolering, gas, verlichting, enzovoort.

De gemeente behandelt dit woonuitbreidingsgebied nog steeds als een weekendzone terwijl de provincie duidelijk anders denkt. Jonge gezinnen worden aangetrokken door de laagdrempelige kost voor een grond en woning, die dan wel afhangt van zeer strenge bouwnormen, die de woning qua oppervlakte beperken, alsook het natuurbehoud prioritair maken. Ondanks de beloften voor de afwatering van de weg voor 8 jaar, lijkt het erop dat het budget van de gemeente is uitgeput, waardoor de bewoners geen essentiële faciliteiten meer hebben, zoals goed rioolwater, gastoevoer en onbelemmerde waterlopen.

De situatie is geëscaleerd tot het punt waar door extreme weersomstandigheden de vinger op de wonde wordt gelegd.

Terwijl de regen Het Woonbos blijft treffen, wat grote overstromingen veroorzaakt voor degenen die in de schilderachtige bossen van Essen wonen, is de strijd om de normaliteit te herstellen reëel en helaas grotendeels zonder hulp van lokale overheden. Burst-riolen en geblokkeerde sanitaire installaties dragen bij aan de ellende, het beroven van bewoners van basisfaciliteiten. Deprimerend genoeg zijn oproepen aan de brandweer (1722) aan dovemansoren gevallen, terwijl particuliere pompbedrijven op de rand van overcapaciteit wankelen met tienduizenden liters water die ze niet kwijt kunnen of uren moeten rijden om ze te storten bij Aquafin.

Foto ter illustratie: Pixabay

Facebook45
Twitter
Follow Me
Tweet