Laatste nieuws:
Welkom op de openbare vergadering vliegbasis Woensdrecht

Welkom op de openbare vergadering vliegbasis Woensdrecht

De Commissie Overleg & Voorlichting Milieuhygiëne Woensdrecht vergadert op donderdag 11 april 2019 om 16:30 in het gemeentehuis van de gemeente Woensdrecht, Huijbergseweg 3 in Hoogerheide. Inwoners van Essen die geïnteresseerd zijn in het reilen en zeilen van de vliegbasis Woensdrecht, zijn ook welkom op deze vergadering.

Volgende agendapunten worden besproken:

Opening en mededelingen
Ingekomen / uitgaande stukken
Verslag bijeenkomst d.d. 4 oktober 2018
Klachtenoverzichten
Voortgang Luchthavenbesluit
Begroting 2019
Vergaderschema 2019
Rondvraag
Sluiting
De vergaderstukken zijn vanaf maandag 8 april 2019 digitaal beschikbaar via de website van de provincie Noord-Brabant, www.brabant.nl. Zoek op ‘COVM Woensdrecht’ via de zoekbalk en klik op het eerste resultaat.

De Commissie Overleg & Voorlichting Milieuhygiëne vliegbasis Woensdrecht bestaat uit vertegenwoordigers van de Ministeries van Defensie en I&M, de provincie (NB en Z), gemeenten, belangenorganisaties en omwonenden van de vliegbasis en heeft als taak de Minister van Defensie te adviseren over maatregelen die de geluidhinder van de vliegbasis kunnen beperken. Tevens geeft de COVM voorlichting over de geluidsaspecten behorende bij het vliegverkeer van de vliegbasis.

Bron: gemeente Essen
Foto: Noordernieuws.be

Facebook15
Twitter
Follow Me
Tweet