Week van de handhaving 2019

Week van de handhaving 2019

Tijdens de week van de handhaving (30 september tot 6 oktober 2019) vraagt Mooimakers verhoogde aandacht voor sluikstort en zwerfvuil door:
-Overtreders aan te spreken en alternatieven voor te stellen (sociale controle opvoeren)
-Overtreders te beboeten
-Positieve acties van burgers positief te waarderen

De benadering van de handhaving is dus in de ruime zin van het woord. We richten ons niet enkel op boetes, maar ook op het gepast aanspreken van overtreders en het aanzwengelen van de sociale controle. We willen dat burgers ervaren dat op het openbaar domein niet zomaar afval kan achtergelaten worden, door eigenaarschap, aanspreken op foutief gedrag, zichtbaar opruimen …. Hierdoor willen we de slagkracht van de gemeenschappelijke inspanningen maximaliseren.

Door en voor wie?

Alle handhavers kunnen deelnemen of het nu gaat over politie, GAS-vaststellers, lokale of gewestelijke toezichthouders, bijzondere veldwachters, inspecteurs van de Lijn… Iedereen die handhavende bevoegdheid heeft over het thema zwerfvuil en/of sluikstorten kan deelnemen. Zelfs als je geen handhavende bevoegdheid hebt, maar regelmatig geconfronteerd wordt met mensen die afval achterlaten in het openbare domein, kan je mensen actief aanspreken om hun gedrag bij te sturen. Op deze manier verhoogt de sociale controle. Uiteraard kan dit enkel als de situatie veilig is.

De politiezone Grens zal ook actief deelnemen aan de handhavingsweek door sensibiliseringsacties maar ook door verhoogd toezicht.

Meer info op de website mooimakers

Bron: Politiezone Grens

Facebook111
Twitter
Follow Me
Tweet