Laatste nieuws:
Wat verwacht Europa van lokale landbouwers
Tom Vandenkendelaere

Wat verwacht Europa van lokale landbouwers?

Tom Vandenkendelaere, Europees Parlementslid (CD&V) en Jurgen Tack (European Landowners Organisation – ELO) spreken op maandagavond 20 maart 2023 in Essen de lokale landbouwers toe. Na de toelichting is er kans om vragen te stellen. De organisatie van de avond is in handen van Landelijke Toekomst en Boerenbond Bedrijfsgilde Essen.

Wat wil en doet Europa?

“In onze zoektocht naar informatie rond de kandidatuur van Grenspark Kalmthoutse Heide als Nationaal Park kwamen we in contact met Tom Vandenkendelaere en Jurgen Tack”, vertelt Sabina Vandeweyer van Landelijke Toekomst. “Zij kunnen vanuit hun werkervaring duidelijk schetsen wat Europa verwacht van lokale landbouwers. En welke dossiers er nu en de komende jaren op tafel liggen, die impact hebben op onze gronden en bedrijfsvoering. We ontvingen al vragen van landbouwers uit Limburg en Oost- en West-Vlaanderen. Voor ons is iedereen welkom. Boeren, burgers of burgemeesters”, lacht Sabina.

Impact van natuurdoelen op landbouw

“We hebben nu in Vlaanderen en Nederland een stikstofakkoord, maar hoe voorkomen we dergelijke ingrijpende gevolgen van Europese wetgeving in de toekomst? Wat houdt een pesticidereductie en een natuurherstelwet volgens Europa in? Op dergelijke vragen formuleert Europees Parlementslid Tom Vandenkendelaere een duidelijk antwoord. Daar sluit de andere spreker, Jurgen Tack, mooi op aan”, gaat Sabina verder. “Hij geeft de visie van de European Landowners Organisation (ELO). Welke natuurdoelen achten zij haalbaar om te realiseren en wat is de impact op de landbouw?”

Nationaal Park: stand van zaken

“Koen Lommelen (Boerenbond) geeft aansluitend een update van het dossier rond het Nationaal Park. Hij legt uit welke weg de kandidatuur van Grenspark Kalmthoutse Heide nog af te leggen heeft. Een vertegenwoordiger van Landelijke Toekomst sluit de avond af met een korte update van bekende dossiers uit de regio zoals de natuurdoelen in gebieden als De Nieuwe Rand, Maatjes of Marum. Natuurliefhebbers willen bijvoorbeeld meer watervogels aantrekken, maar die maatregelen kunnen ook impact hebben op de landbouwactiviteiten in de omgeving”, besluit Sabina Vandeweyer.

‘Breed informeren’

“Als lokale afdeling van Boerenbond, Bedrijfsgilde Essen, verlenen wij graag onze medewerking aan deze avond”, pikt voorzitter Hans Peeters in. “Als beroepsorganisatie vinden we het belangrijk dat de hele landbouwsector zo breed mogelijk wordt geïnformeerd. Deze sprekers lichten de visie toe vanuit Europa, maar landbouwers uit onze regio krijgen ook te maken met de gevolgen van Europese beslissingen. Zij mogen na de toelichting vragen stellen.”

Praktisch

De info-avond vindt plaats in GC Rex Essen, Spoorwegstraat 11, 2910 Essen. Deuren open om 20u, start sprekers stipt om 20u30. Einde voorzien om 22u30 met gelegenheid tot nakaarten in praatcafé. De organisatie voorziet tijd en ruimte om de sprekers te interviewen.

Stijn By Me

Facebook6
Twitter
Follow Me
Tweet