Laatste nieuws:
Wat als u een spookrijder tegenkomt

Wat als u een spookrijder tegenkomt?

Elk jaar telt men zowat 500 spookrijders op de Belgische wegen. Wat moet u doen indien u er één tegenkomt of indien u zelf zou spookrijden?

In Frankrijk worden meer dan 5% van de dodelijke ongevallen veroorzaakt door spookrijders. Gelukkig veroorzaken de meeste spookrijders geen ongeval. Maar de snelheid van twee voertuigen samen die tegen elkaar inrijden bij een frontale botsing, maakt dat dergelijke botsingen in 50% van de gevallen een dodelijke afloop hebben.

Wat moet u doen indien u een spookrijder tegenkomt?
 • Indien u op de radio het bericht hoort van een spookrijder die zich verplaatst in de zone waar u zich bevindt, matigt u uw snelheid en blijft u zoveel mogelijk aan de rechterkant van de weg (ook al moet u hiervoor op de pechstrook rijden). Maak vooral geen inhaalmanoeuvre. Indien u de tijd en de gelegenheid hebt, houdt u halte op een parkeerplaats langs de weg om er te wachten tot het alarm voorbij is en u veilig verder kunt rijden.
 • Indien u de spookrijder ziet naderen, maakt u best niet te snel lichtsignalen met uw lampen. Indien u hem nog meer angst op het lijf jaagt, zou hij kunnen panikeren en plots gevaarlijke manoeuvres uitvoeren, die fataal kunnen aflopen zowel voor hem als voor u! Geef hem desnoods lichtsignalen wanneer hij u voldoende heeft benaderd, net vooraleer hij u voorbijrijdt.
 • Nadat u de spookrijder gekruist hebt, stopt u op de pechstrook en seint u hem door aan de politie. Tracht u zo nauwkeurig mogelijk te lokaliseren.
  In sommige landen staan er nog praatpalen langs de weg (bvb. Frankrijk). Die noodtelefoons zijn efficiënter dan een GSM om de hulpdiensten toe laten u meteen en nauwkeurig te lokaliseren.”
Wat moet u doen als u zelf de spookrijder bent?
 • Rij niet te snel, schakel uw lichten en uw noodknipperlichten aan. Blijf vooral aan de rechterkant van de weg!
 • Indien niemand over een lange afstand te zien is in de tegenovergestelde rijrichting –en enkel in die omstandigheden– kunt u zich op de pechstrook links begeven, waar u uw wagen tot stilstand brengt. Uw wagen staat dan wel gekeerd tegen de rijrichting in.
 • Meld u bij de politie door gebruik te maken van de noodtelefoon langs de weg. De politie zal u helpen om veilig te manoeuvreren, zodat u uw wagen opnieuw in de juiste rijrichting kunt brengen.
 • Rij nooit achteruit op de weg of op de pechstrook!
Wie zijn de spookrijders?

Men kan de spookrijders in twee categorieën indelen:
Onbewust: de autobestuurders nemen de autosnelweg in tegengestelde richting uit verstrooidheid of omdat ze de oprit van de autosnelweg hebben verward met de afrit. Ze kunnen hierbij al dan niet onder invloed zijn van alcohol, drugs, medicatie of vermoeidheid.
Bewust: de autobestuurders begaan bewust een zelfmoorddaad of willen een uitdaging aangaan, waardoor ze een criminele daad verrichten.

Tips om geen spookrijder te worden
 • Kijk altijd aandachtig naar de verkeersborden langs de weg wanneer u zich op een autosnelweg wil begeven. Een groot geel verkeersbord met een grote “STOP” in een open hand evenals verkeersborden duidende op éénrichtingsverkeer staan langs de weg om verstrooide chauffeurs tijdig te verwittigen.
 • Blijf heel alert als u links de autosnelweg moet oprijden. De afrit van de autosnelweg komt dan meestal vóór de oprit. Een verstrooidheid komt snel voor bij slechte zichtbaarheid of in geval van hevige regen of mist.
 • Komt u terug van een land waar u links moest rijden? Wees dan zeker op uw hoede tijdens de eerste uren (of dagen) na uw terugkeer op onze wegen, zodat u snel uw rijgedrag opnieuw kunt aanpassen.

Bron: Europ-assistance.be
Foto: Pxhere

Facebook62
Twitter
Follow Me
Tweet