Laatste nieuws:

Wanneer wel of niet over de grens?

Sinds vrijdag 20 maart zijn de grenzen in ons land afgesloten voor niet-essentiële verplaatsingen.

Mag ik vanuit België de Nederlandse grens over?

Elke niet-essentiële reis naar Nederland is sinds vrijdag 20 maart verboden. Volgende redenen worden wel als essentieel beschouwd:
-zakenreizen, met inbegrip van woon-werkverkeer;
-voortzetting van de medische zorg;
-het verlenen van bijstand of zorg aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon (als er geen andere zorgopvang in Nederland mogelijk is);
-de zorg voor dieren (als er geen andere zorgopvang in Nederland mogelijk is);
-verplaatsingen in het kader van co-ouderschap;
-verplaatsingen om personen met Belgische nationaliteit of personen met wettelijke verblijfplaats in België op te halen in het buitenland en naar België terug te brengen;
-verplaatsingen om familieleden weg te brengen naar het buitenland om werkzaamheden voor essentiële redenen te kunnen uitvoeren;
-verplaatsingen van Belgische onderdanen naar hun hoofdverblijfplaats in het buitenland. Verplaatsingen naar een tweede verblijfplaats in het buitenland zijn verboden.
-verplaatsingen naar een partner die niet onder hetzelfde dak woont;
-verplaatsingen in het kader van het verlijden van aktes (indien noodzakelijk en niet digitaal kan gebeuren);
-verplaatsingen in het kader van begrafenissen/crematies in intieme kring;
-verplaatsingen in het kader van burgerlijke/religieuze huwelijken in intieme kring
In de andere landen dient de respectievelijke nationale regelgeving en bijkomende maatregelen gerespecteerd te worden.

Conform de regelgeving geldend in het land van bestemming dient voor vertrek de nodige documentatie in orde gebracht te worden

Deze personen dienen in het bezit te zijn van:

-een identiteitsbewijs en/of paspoort en
-een aannemelijk bewijsstuk voor de uitvoering van de essentiële verplaatsing

Mag ik vanuit Nederland de Belgische grens over?

De grenzen van ons land zijn afgesloten voor niet-essentiële verplaatsingen. Vanuit Nederland mag je enkel de Belgische grens oversteken wanneer dat strikt noodzakelijk is.

Grensarbeider

Grensarbeiders moeten bij de uitvoering van hun professionele activiteiten, zowel in essentiël als in niet-essentiële sectoren, vlot het Belgisch grondgebied kunnen betreden en terug verlaten om zich naar hun bestemming te begeven. Tijdens het transport op Belgisch grondgebied dienen maximaal de maatregelen van social distancing gerespecteerd te worden. De grensarbeider dient in het bezit te zijn van:
-een identiteitsbewijs en/of paspoort;
-een attest van de werkgever;
-voor de professionele verplaatsingen van werknemers in de vitale beroepen/cruciale sectoren wordt op bilateraal vlak tussen België en Nederland gebruik gemaakt van een papieren vignet.

Vitale beroepen BelgiëVitale beroepen Nederland

Andere essentiële verplaatsingen zijn:

-grensoverschrijdingen voor medische redenen en andere hulpdiensten
–> medisch attest nodig en/of opnameverklaring Belgisch ziekenhuis
-alle essentiële professionele verplaatsingen
–> identiteitsbewijs/paspoort nodig én een werkgeversattest of een bedrijfsdocument (bv bewijs statuut zelfstandige)
-andere essentiële verplaatsingen (bijstand en zorgen aan ouderen, minderjarigen, kwetsbare personen en personen met een handicap; co-ouderschap; bezoek aan een partner die niet onder hetzelfde dak woont; zorg voor dieren; het verlijden van aktes; het bijwonen van begrafenissen/crematies in intieme kring; en het bijwonen van burgerlijke/religieuze huwelijken in intieme kring)
–> identititeitsbewijs/paspoort nodig én een aannemelijk bewijsstuk voor het rechtvaardigen van de essentiële verplaatsing

Meer info

www.info-coronavirus.be – 0800 14 68

Bron: Gemeente Wuustwezel
Foto: Noordernieuws.be

Facebook198
Twitter
Follow Me
Tweet