Laatste nieuws:
Wanneer heb je recht op een sociale woning

Wanneer heb je recht op een sociale woning?

Lijken alle woningen te duur voor jouw inkomen? Is je zoektocht naar een betaalbare woning hopeloos frustrerend? Misschien kom je wel in aanmerking voor een sociale woning!

Hoe begin je eraan?

De regelgeving rond sociale huisvesting is afhankelijk van het gewest, de provincie, de stad en/of de gemeente. Dat ruikt naar van kastje-naar-de-muur-gestuurd-worden. De eerste stop die je best maakt is bij de woonwinkel of het woonloket van je gemeente. Die is op de hoogte van alle initiatieven rond sociale huisvesting in jouw omgeving.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Maar niet iedereen komt in aanmerking voor een sociale woning. Wil je je inschrijven als kandidaat, dan moet jij, als referentiehuurder en je eventuele partner die bij je gaat inwonen aan bepaalde voorwaarden voldoen. Welke dat zijn, sommen wij voor je op.

Je bent 18 jaar of ouder.

Enkel als je meerderjarig bent, kan je je inschrijven. Ben je jonger dan 18 en woon je begeleid zelfstandig, dan mag je ook voor een plaatsje gaan. Je moet hiervoor wel een bewijs voorleggen van de dienst die jou begeleid. Ook ontvoogde minderjarigen kunnen in aanmerking komen. Dat zijn jongeren waarbij een aantal beperkingen van hun minderjarigheid werden opgeheven door de rechter waardoor ze gemachtigd zijn om bepaalde rechtshandelingen zelf uit te voeren.

Je hebt een laag inkomen

Show me the money! Inderdaad, om een sociale woning te mogen huren, moet je een laag inkomen hebben. Hoe ze dat controleren? Vanaf januari 2020 wordt er hiervoor enkel nog gekeken naar het inkomen op het meest recente aanslagbiljet dat beschikbaar is en dit van de referentiehuurder en zijn partner die bij hem/haar zal wonen. Daarnaast worden ook jullie mogelijke andere inkomsten onder de loep genomen, zoals bijvoorbeeld een leefloon of een inkomensvervangende tegemoetkoming voor mensen met een handicap.

Je hebt geen eigendom

Een woning of bouwgrond bezitten, is een echte no-no, of dit nu in België is of in het buitenland. Zelfs niet als het maar een klein stukje is. Er mag ook geen sprake zijn van opstal, vruchtgebruik of erfpacht. Euh, wat?

Opstal: in dat geval bezit een persoon voor een periode van maximum 50 jaar een gebouw op iemand anders z’n grond.
Erfpacht: gedurende een periode van minimum 27 en maximum 99 jaar bezit de ene het volle genot over een onroerend goed van een ander.
Vruchtgebruik: ook in dit geval is de eigenaar niet degene die het genot heeft van het pand. Degene die dat wel heeft, kan er voor een bepaald periode gebruik van maken maar evengoed verhuren en daarvoor de inkomsten opstrijken.

Je bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister

Als je pas ergens gaat wonen, moet je je inschrijven in het bevolkingsregister. Zo’n register wordt bijgehouden door de gemeente en geeft aan dat je hier al dan niet tijdelijk (voor minimum 3 maanden) mag verblijven en je mag vestigen. Wil je dus in aanmerking komen voor een sociale huurwoning moet je geregistreerd zijn, anders krijg je een njet.

Je spreekt Nederlands of wilt het leren

Wil je in Vlaanderen wonen, dan moet je Nederlands kunnen spreken of tenminste de basis beheersen en dit binnen het jaar nadat je huurder bent geworden. Dit kan door een test of attest worden bewezen.

En dan begint het wachten

In Vlaanderen is de vraag naar sociale huurwoningen groter dan het aanbod. Daarom wordt er gewerkt met wachtlijsten. Wil je je kansen vergroten, schrijf je dan in bij meerdere instanties. We wensen je alvast veel succes toe!

Bron: Zimmo.be
Foto: Pixabay

Facebook58
Twitter
Follow Me
Tweet