Laatste nieuws:
Kan je je woning zomaar verkopen zonder toestemming van je kinderen

Kan je je woning zomaar verkopen zonder toestemming van je kinderen?

Tijd voor iets nieuws! Na jaren wil je je woning verkopen. Hebben je kinderen dan iets te zeggen over de verkoop van het ouderlijk huis?

Misschien heb je de golf van verontwaardiging van je nakomelingen al over je heen gekregen toen je begon over de mogelijke verkoop van het ouderlijke huis. Of zit het er misschien dik in dat dat in de toekomst kan gebeuren. Maar hoeveel hebben kinderen eigenlijk te zeggen als het aankomt op de verkoop van het huis van hun ouders?

Wat als jij het voor het zeggen hebt?

Hebben je kinderen iets te zeggen? Het is nog altijd mijn huis! En dat klopt! Jullie, of jij als je gewoon lekker alleenstaand bent, bepalen zelf of je het huis op de markt zet of niet. Je kinderen maken op dat moment immers nog helemaal geen aanspraak op hun eventuele erfenis. In klare taal: ze hebben niets in de pap te brokken.

Wat als je enkel het vruchtgebruik hebt?

Heb je enkel het vruchtgebruik van het huis en je kids bijvoorbeeld de blote eigendom, dan beschikken jullie ieder over een stuk van de taart. Om die taart helemaal te kunnen verkopen, moeten jullie allemaal akkoord zijn om te verkopen en delen jullie de prijs. Zijn je kinderen nog minderjarig in deze situatie, zal de toestemming van een vrederechter nodig zijn om die verkoop te doen.

Wat als je partner overlijdt?

Het is zeker de moeite waard om in dit geval contact op te nemen met je notaris om te bekijken waar je aan toe bent, zoals wanneer je bijvoorbeeld een huwelijkscontract hebt. Kom je in de situatie terecht waarin jij als langstlevende ouder in de woning blijft wonen en de kinderen de blote eigendom hebben, dan kan je samen met je kinderen beslissen om het huis te verkopen en de prijs te delen. Gaat het er niet zo vredig aan toe in jouw familie? Dan kunnen de kinderen niet van jou eisen dat de gezinswoning verkocht wordt, omgekeerd kan dat wel. Maar dan komt de familierechtbank er wel aan te pas.

Wat als je zelf niet meer kan beslissen?

Wat als je niet meer bekwaam bent om zelf te beslissen over een verkoop? Bijvoorbeeld wanneer je dement wordt of een verkeersongeval hebt met blijvende hersenschade … In dat geval moet de vrederechter een bewindvoerder aanstellen die gemachtigd is om je huis te verkopen. Wil je die persoon zelf kunnen kiezen als je nog bij zinnen bent, wacht dan niet tot het te laat is. In dat geval kan je bijvoorbeeld aan je partner, je kinderen of een andere (vertrouwens)persoon een buitengerechtelijke algemene volmacht (ook wel zorgvolmacht genoemd) geven voor later.

Dit onthouden we

Ben je bekwaam om beslissingen te nemen, dan mag je je woning verkopen wanneer jij dat wilt. Een voordeel van (de) ouder te zijn. ;-).

Bron: Zimmo.be
Foto: Pixabay

Facebook27
Twitter
Follow Me
Tweet