Laatste nieuws:
Vooruit en Groen Kapellen apart naar verkiezingen 2024
Walter Van Assche en Jussi Pohl

Vooruit en Groen Kapellen apart naar verkiezingen 2024

De partijen Vooruit en Groen Kapellen hebben gezamenlijk beslist om ieder apart naar de verkiezingen 2024 te gaan. Beide partijen zullen opkomen met een eigen lijst. Na twee legislaturen een kartel gevormd te hebben, vonden beide partijbesturen geen meerderheid meer om in kartel naar de volgende verkiezingen te gaan. Zowel Vooruit als Groen willen
benadrukken dat er altijd open overleg is geweest, om al dan niet verder als kartel te gaan.

Positief verhaal

Jussi Pohl (Voorzitter Vooruit Kapellen): “We zijn niet over 1 nacht ijs gegaan, maar denken dat we met een eigen project een positief verhaal kunnen brengen en Kapellen nog beter en leefbaarder kunnen maken. De meerderheid van ons partijbestuur heeft met grote meerderheid gestemd, om ons als Vooruit Kapellen aan de Kapelse kiezer te presenteren. We kijken tevreden terug op de afgelopen twaalf jaar en danken partij Groen voor de prettige en constructieve samenwerking. Vooruit heeft een duidelijke visie voor de toekomst van Kapellen, gebaseerd op sociale rechtvaardigheid, ondersteuning van het verenigingsleven en duurzame accenten. Door zelfstandig naar de verkiezingen te gaan, kunnen we deze waarden nog sterker benadrukken en ons richten op de zaken die voor ons en onze kiezers het belangrijkst zijn”, aldus Jussi.

Gedeelde doelstelling

Walter Van Assche (Voorzitter Groen Kapellen): “Onze samenwerking met Vooruit sinds 2012 was nuttig en verrijkend, maar ook in onze partij wensen we wat meer nadruk te leggen op onze groene waarden: natuurbehoud, milieu en duurzaamheid en een veiligere mobiliteit voor Kapellen. Met Vooruit behouden we wel een gedeelde doelstelling naar meer sociale woningen en meer aandacht voor diegenen die het wat moeilijker hebben in onze gemeente.”

Geen verandering

Hoewel Vooruit en Groen in het verleden succesvol hebben samengewerkt in de Kapelse gemeenteraad, onderstrepen beide partijen dat dit besluit geen verandering in hun algemene samenwerking betekent. Ze zullen blijven samenwerken op basis van gedeelde waarden en prioriteiten en zullen openstaan voor samenwerking in de toekomst voor bepaalde dossiers. De
komende maanden zullen Vooruit en Groen hun respectieve visies en plannen voor Kapellen presenteren aan hun leden en de Kapelse kiezer.

Bron en foto: Vooruit Kapellen

Facebook2
Twitter
Follow Me
Tweet