Laatste nieuws:
Voorkom duizenden zwerfkittens

Voorkom duizenden zwerfkittens!

Elk jaar vangen de asielen duizenden ontheemde kittens op. In sommige gevallen zijn ze op straat geboren en worden ze met hun moeder naar een asiel gebracht. Af en toe wordt er een drachtige poes binnengebracht, die vervolgens in alle rust in een gastgezin mag bevallen. Helaas gebeurt het veel vaker dat de moederpoes uit angst op de vlucht staat en haar kleintjes op straat achterlaat. Deze dieren zijn het moeilijkst om groot te brengen, zeker wanneer ze nog afhankelijk zijn van moedermelk. Stuk voor stuk dieren die intensieve zorg en socialisatie nodig hebben om een toekomstig leven in een thuissituatie mogelijk te maken. Gelukkig kunnen de asielen daarbij rekenen op vele gastgezinnen, die de katjes met alle liefde een tijdelijk thuis bieden.

Iedere twee uur een flesje

Pasgeboren kittens zijn nog hulpeloos en volledig afhankelijk van de zorg van anderen. Normaal gesproken neemt een moederpoes ze onder haar hoede. Maar als zij er niet meer is, vaak ten gevolge van menselijk handelen, zijn de kleintjes ten dode opgeschreven. Door de jaren heen is er gelukkig veel kennis en kunde opgebouwd en krijgen moederloze kittens een kans. De opvang van deze kleintjes is erg intensief. De eerste vier weken moeten ze iedere twee uur een flesje krijgen, ook ’s nachts. Een zorg die lang niet alle pleeggezinnen op zich kunnen nemen. In eerste instantie krijgen de katjes speciale kittenmelk, waarna ze langzaam overgaan op vast voedsel.

Steeds meer zwerfkatten

Het aantal zwerfkatten in ons land loopt snel op en dat is een groot probleem. Jaarlijks worden er duizenden gedumpt door mensen die er niet meer voor kunnen of willen zorgen. Een kat die wordt achtergelaten, zal verwilderen en zich aansluiten bij andere zwerfkatten. Zo ontstaan er populaties, waarbinnen veelvuldig nesten worden geboren. Zwerfkatten zorgen niet alleen voor overlast in hun omgeving, maar ook voor de dieren zelf is het leed niet te overzien.

Het is een mythe dat een poes minstens een keer in haar leven een nestje moet hebben gehad omwille van haar gezondheid. Tijdig steriliseren heeft juist veel voordelen. Onvruchtbare dieren leven bijvoorbeeld gemiddeld langer dan vruchtbare. Omdat ze een rustiger leven hebben en geen last hebben van opspelende hormonen. Bovendien hoeven de moederpoezen zich niet meer te ontfermen over de twee tot drie nestjes die ze normaal per jaar voortbrengen. Het kost de dieren al zoveel moeite om eten te zoeken, laat staan dat ze ook nog voor hun kittens moeten zorgen. De Dierenbescherming in Nederland zorgt ervoor dat nieuwe eigenaren hun verantwoordelijkheid nemen en de dieren castreren of steriliseren om de enorme hoeveelheid ongewenste nestjes te beperken.

Mooie toekomst

Katten hebben na hun geboorte een inprentingsperiode van drie maanden, wat betekent dat ze gedurende die tijd kunnen wennen aan een thuissituatie. Voor de zwerfkittens wordt daarom altijd op zoek gegaan naar een gastgezin waar ze in alle rust mogen socialiseren. Als ze er klaar voor zijn om te worden geplaatst, wordt er een nieuw thuis voor ze gezocht. Gelukkig lukt dat vrijwel altijd.

“Vanaf tien weken mogen kittens via het asiel worden geadopteerd.” vertelt Franca Krijnsen van Dierenbescherming Nederland, “Het gastgezin maakt dan een afspraak bij de dierenarts ze te laten chippen en vaccineren. Daarna keren ze terug naar het asiel om geplaatst te worden. Ook voor de moederpoes gaat de Dierenbescherming op zoek naar een thuis. Is ze verwilderd en heeft ze lange tijd buiten geleefd, dan mag ze terug naar haar eigen omgeving. Sommige mensen vinden dat zielig, maar deze dieren weten niet beter en kunnen na castratie of sterilisatie ook buiten nog een fijn leven leiden. Neemt niet weg dat het prachtig blijft om te zien hoe de kittens en moederpoezen na een intensieve periode van zorg en socialisatie een thuis vinden waar ze een mooie toekomst tegemoet gaan.”

Bron en afbeelding: Dierenbescherming.nl
Foto: Pixabay

Facebook24
Twitter
Follow Me
Tweet