Laatste nieuws:
Vogelopvangcentra helpen steeds meer dieren
Foto links: Een egeltje krijgt voeding bij VOC Neteland - Copyright: VOC Neteland Foto rechts: Een gerevalideerde boommarter net voor de vrijlating - Copyright: VOC Brasschaat-Kapellen

Vogelopvangcentra helpen steeds meer dieren

Naar aanleiding van werelddierendag legde de provincie Antwerpen haar oor te luisteren bij twee opvangcentra voor vogels en wilde dieren die ze ondersteunt. Hieruit blijkt dat de centra steeds meer dieren verzorgen. Soms zit daar zelfs een zeldzaam exemplaar bij, zoals een boommarter of bever.

7.940 vogels en wilde dieren

Jan De Haes, gedeputeerde van Milieu en Natuur, legt uit: “De opvangcentra staan in voor de opvang en verzorging van vogels en wilde dieren. Van januari tot en met september 2018 verzorgden het opvangcentrum Neteland in Herenthout en het centrum in Brasschaat-Kapellen 7.940 vogels en wilde dieren, dit jaar staat de teller al op 8.706 dieren. Vaak zijn dit beschermde en soms zelfs zeldzame inheemse soorten. Zoals de boommarter, een prioritaire soort voor de provincie Antwerpen. De vogelopvangcentra houden mee onze biodiversiteit in stand en daarvoor ondersteunen we hen graag.”

Educatief programma

De erkende opvangcentra voor vogels en wilde dieren Neteland in Herenthout en Brasschaat-Kapellen staan in voor de opvang, verzorging en revalidatie van vogels en wilde dieren. Ze hebben een educatief programma voor verenigingen en scholen en sensibiliseren burgers over het behoud en de verbetering van de leefomgeving voor vogels en dieren die in het wild leven. Hiervoor doen ze beroep op enkele vaste medewerkers en een uitgebreid team van vrijwilligers. Financieel rekenen ze op 2/3 eigen middelen en 1/3 van hun jaarbudget komt via subsidie van de Vlaamse Overheid. Dankzij de bijkomende financiële ondersteuning van de provincie Antwerpen kunnen ze hun werking op langere termijn garanderen.

Van boommarter tot zwaluw

In het opvangcentrum Brasschaat-Kapellen staat de teller dit jaar al op 4993 verzorgde dieren. Daar horen verschillende reeën bij, maar ook roofvogels en uilen die in de streek voorkomen. Af en toe zit er ook een zeldzame soort tussen. Marcel Peeters, voorzitter van het VOC, vertelt: “De laatste jaren mochten we verschillende boommarters opvangen, een zeldzame soort in Vlaanderen en een prioritaire soort voor de provincie Antwerpen. We laten deze dieren na de revalidatie opnieuw vrij in samenspraak met het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.”

Klimaatslachtoffers

Ook bij het VOC Neteland in Herenthout stijgt het aantal verzorgde dieren jaarlijks, van 2956 dieren in september 2018 naar 3713 dieren dit jaar. Naast de zorg voor onze inheemse soorten zoals egels, reeën, zwaluwen, uilen … geven zij ook extra aandacht aan zeldzame soorten. Voorzitter Eddy Vercammen legt uit: “In het verleden konden we al verschillende zeldzame soorten zoals de bever, slechtvalk, ijsvogel, roerdomp … opvangen en terug uitzetten. Dat geeft een geweldig gevoel en is meteen een mooie boost voor de biodiversiteit. Er blijft echter veel werk aan de winkel want we krijgen ook steeds meer ‘klimaatslachtoffers’ binnen: egels die lijden onder de droogte, eekhoorns die gekwetst worden door voorjaarsstormen, vogels die te vroeg uitvliegen omdat het nest te warm wordt …“

Meer weten?

http://www.vocneteland.be/
https://www.vocbrasschaatkapellen.be/

Bron en foto’s: Provincie Antwerpen

Facebook34
Twitter
Follow Me
Tweet