Laatste nieuws:
Verkeersboetes in het buitenland

Verkeersboetes in het buitenland

U hebt in het buitenland een verkeersovertreding begaan en krijgt de boete bij u thuis in België. Moet u die boete betalen?

Een uitgebreide Europese samenwerking

Sinds enkele jaren werkt ons land samen met andere Europese staten om de immatriculatiegegevens van de voertuigen uit te wisselen. De bedoeling is om de inning van de verkeersboetes tussen de landen vlotter te laten verlopen.

Indien een autobestuurder bij een verkeersovertreding in het buitenland niet meteen wordt uitgenodigd om de boete te betalen aan de overheden ter plaatse, is het niet uitgesloten dat hij de boete (lang nadien) in de bus vindt op zijn privéadres.

De reglementering werd ingevoerd naar aanleiding van een Europese richtlijn (2011/82/EU). Het document dat naar de overtreder gestuurd wordt, moet in de taal van de inschrijving van de overtreder vermelden over welke overtreding het precies gaat (het Proces Verbaal als dusdanig moet dus niet worden vertaald, maar wel de beschrijving van de aard van de overtreding), welke de betalingsmodaliteiten zijn en welke de te volgen procedure is in geval van betwisting.

Wat gebeurt er indien de boete niet betaald wordt?

Volgens de Belgische wetgeving wordt de overtreder niet verplicht om de boete te betalen die hem naar zijn privéadres werd gestuurd indien bovenstaande vertalingsmodaliteiten niet nageleefd werden (*). Maar dit betekent echter niet dat de betrokken overtreding in het land waar ze begaan werd, geannuleerd wordt. Concreet wilt dit zeggen dat indien de overtreder op een later tijdstip gecontroleerd wordt op het grondgebied waar hij de overtreding beging, hij er nog steeds het risico loopt de boete te moeten betalen. Eventueel vermeerderd met bijkomende kosten. Best is dus om de boete te betalen, tenzij u over voldoende bewijzen beschikt om ze te betwisten. Anderzijds is het ook niet uitgesloten dat de overheden van het land waar de overtreding heeft plaatsgevonden, de boete laat betalen via het land waar de overtreder gedomicilieerd is.

Goed om te weten: In sommige landen, waaronder Frankrijk, geeft de rechtstreekse of snelle betaling van een boete gewoonlijk recht op een “verlaagd tarief”! Bij laattijdige betaling kan de boete echter fiks verhoogd worden.

Snelheidsovertredingen: steeds meer geflitste voertuigen in Frankrijk

In 2016 werden er in Frankrijk bijna 500.000 boetes uitgeschreven aan Belgische bestuurders! Tijdens de zomer van 2017 werden er meer dan 210.000 Belgische autobestuurders geflitst!
Sinds enkele jaren wordt er in Frankrijk steeds meer geflitst met mobiele radars. Ze worden geïnstalleerd in “anonieme”, gebanaliseerde auto’s die in het verkeer rondrijden. Elk jaar flitsen ze honderdduizenden voertuigen, waaronder voertuigen die in het buitenland ingeschreven zijn. Deze radars kunnen niet verklikt worden, omdat ze achter de nummerplaat verborgen worden.

De werkwijze is heel simpel: de politiewagen rijdt op de weg tegen de maximum toegelaten snelheid. Alle voertuigen die de politiewagen inhalen rijden bijgevolg sneller dan de toegelaten snelheid en worden automatisch geflitst. De radars zijn in staat om inhaalmanoeuvers te flitsen, maar ook tegemoetkomend verkeer. Zo kunnen ze dus ook wagens flitsen, die vanuit een tegengestelde rijrichting komen wanneer deze de maximaal toegelaten snelheid overschrijden.

Vergeleken met vaste radars zijn mobiele radars doeltreffender: 66% van de foto’s zijn bruikbaar (met vaste radars is dit 60%). Zware snelheidsovertredingen (d.w.z. meer dan 50 km/u boven de toegelaten snelheid) stellen 1% voor van de flitsen van mobiele radars, terwijl dit voor vaste radars of flitspalen 0,2% is. De meerderheid van de flitsen betreffen matige snelheidsovertredingen.

Naast deze mobiele radars tellen de Franse autowegen meerdere honderden semi-mobiele radars die langs de weg of langs de verkeerswerven opgesteld staan, evenals valse radars om verkeersovertreders af te schrikken of tot betere gedachten te brengen.

Opgelet: In Frankrijk wordt vanaf 1 juli 2018 de maximumsnelheid op secundaire wegen met tweerichtingsverkeer zonder centrale scheiding, herleid van 90 naar 80 km/u. De snelheid blijft echter 90 km/u op wegen of weggedeelten waar kan worden ingehaald zonder de rijstrook in tegengestelde richting op te gaan. Wees attent op de verkeersborden en leef de verkeersregels na. Er vinden veel snelheidscontroles plaats!

Nota: Opgelet, want bepaalde radardetectiesystemen die door autobestuurders gebruikt worden – waaronder GPS systemen – zijn verboden in heel wat Europese landen (specifieke regels per land). Bij gebruik of aanwezigheid ervan in uw wagen kunt u een zware boete krijgen.

Advies: Verlies het proces-verbaal niet dat u vanuit het buitenland hebt ontvangen. Het is heel moeilijk, zo niet onmogelijk, om er een kopie van aan te vragen bij de betrokken administratie. U zult dan moeten wachten op een herinnering, met een mogelijk verhoogd tarief tot gevolg!

Bron: Europ-assistance
Foto: Pixabay

Facebook13
Twitter
Follow Me
Tweet