Laatste nieuws:
Martine de Weerdt column Noordernieuws.be

United we stand

United we stand, dat kan je wel zeggen na de massale sms’jes voor Pia. We moesten met zijn allen iets ondernemen want in onze staatskas zit er geen geld om haar te helpen, vraag het maar aan Maggie De Block. Dat, terwijl buitenlanders met het identiteitskaart van een immigrant in ons land, op onze kosten operaties ondergaan. Of sommige artsen, die na hun spoeddienstshift medicatie meenemen na het op de rekening van een overledene te hebben geplaatst. Misschien moeten ze hier het één en ander aan banden leggen, zodat er geld overblijft voor kindjes zoals Pia, want ze is echt geen alleenstaand geval.
Soit, zoals ik al eerder de 3 G’s in de groep smeet: geld, god en het gat rule… Dat gat kostte een bedrijf recent veel geld en God had er weinig mee te maken. Ik vermoed eerder Karma: she is the bitch. Ik heb het dan over een werknemer die in het buitenland, tijdens de werkuren, in het gat van een ander zat, terwijl zijn hart het begaf. De rechter vertaalde dit gebeuren in een werkongeval, waardoor het bedrijf 80% van het loon mag blijven uitbetalen aan de weduwe. Ik zou sowieso met de eerste uitbetalingen mijn kleding- en schoenkast vullen, goed gaan feesten en om de maand al dansend op hoge hakken een klein bloempje op meneer zijn zerk plaatsen. Uit dankbaarheid of course, want niet iedereen wordt beloond als het heerschap vreemdgaat.
Ik vermoed dat bedrijven zich bij een volgend contract wel zullen indekken, deju!:
Het bedrijf is niet verantwoordelijk bij ongevallen of overlijden door intieme handelingen tijdens de werkuren, zowel in binnen- als buitenland. Deze handeling hoort niet tot de opgelegde taken die in dit contract vermeld staan, waardoor er op geen enkele manier een uitbetaling geëist kan worden door de nabestaanden. De werknemer verklaart op de hoogte te zijn van en in te stemmen met de geldende arbeids- en bedrijfsvoorwaarden. Deze voorwaarden en regels zijn als bijlage bij deze arbeidsovereenkomst gevoegd en maken deel uit van de arbeidsovereenkomst. Door ondertekening verklaart werknemer met de inhoud van deze arbeidsovereenkomst bekend te zijn en akkoord te gaan, alsmede een getekend exemplaar van deze arbeidsovereenkomst te hebben ontvangen.

Tja…

Martine de Weerdt

Facebook170
Twitter
Follow Me
Tweet