Laatste nieuws:
Sporthal in Hoogboom wordt gerenoveerd

Sporthal in Hoogboom wordt gerenoveerd

De sporthal in Hoogboom wordt binnenkort gerenoveerd. Daarbij wordt de focus gelegd op het isoleren van de buitenschil, het energetisch verantwoord ventileren van de sporthal en energieopwekking via een lucht-water-warmtepomp.

Niet draagkrachtig genoeg

Na een eerste studie blijkt het dak niet draagkrachtig genoeg voor de plaatsing van zonnepanelen. Nu wordt nagegaan welke investeringen noodzakelijk zijn om het dak toch aan te passen voor de plaatsing van zonnepanelen.

Gespecialiseerde studiebureaus

Het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) van Kapellen gaat op zoek naar een studiebureau voor het uitschrijven van het definitieve bestek. Daarvoor worden een aantal gespecialiseerde studiebureaus uitgenodigd. De uiteindelijke opdracht voor de aannemers omvat de renovatie, coördinatie der werken, financiering en onderhoud gedurende vijftien jaar. Het AGB spreidt de afbetaling van de kosten over een periode van 15 jaar.

MLH

Foto: © Freepik

Facebook4
Twitter
Follow Me
Tweet