Laatste nieuws:
Kapellen blijft financieel gezond en houdt belastingen erg laag

Kapellen blijft financieel gezond en houdt belastingen erg laag

De Kapelse gemeenteraad keurde onlangs het budget 2024 en de meerjarenplanning 2024-2026 goed. Schepen Luc Janssens (Open VLD), verantwoordelijk voor de gemeentelijke portemonnee, benadrukt dat de uitgangspunten lage belastingen en een gunstig fiscaal klimaat blijven, samen met de gemeentelijke dienstverlening, die voor de burger niet duurder wordt.

Financieel evenwicht

Het gemeentebestuur behoudt het volgende jaar de aanvullende personenbelasting op 5,5% en de opcentiemen onroerende voorheffing op 589. Dit is in vergelijking met de omliggende gemeenten en met de rest van Vlaanderen uitzonderlijk laag. Tevens wordt er geen belasting geheven op handel, middenstand en vennootschappen. Dit alles maakt dat de algehele fiscale druk gewoon heel laag is. In de meerjarenplanning wordt het financieel evenwicht gegarandeerd. Dat wijst op een financieel gezonde gemeente en wordt een volgende legislatuur niet opgezadeld met hoge schulden.

Gigantische investeringen

Er wordt opnieuw stevig maar verstandig geïnvesteerd. Voor 2023 werd via budgetwijziging een bedrag van € 8.332.294 ingeschreven, voor 2024 stijgt dit naar € 10.804.157. In totaal werd vanaf 2019, het begin van de huidige legislatuur, € 46.598.670 geïnvesteerd. Dit is voor een gemeente als Kapellen gigantisch. De financiering gebeurde via eigen middelen, subsidies van hogere overheden en aangegane leningen aan zeer lage tarieven, waardoor de schuld onder controle is. Jaarlijks wordt van de totale exploitatie inkomsten niet meer dan 10% aan kapitaalsaflossingen en intresten betaald. Het voorbije en volgend jaar worden geen nieuwe leningen in de boeken ingeschreven, die moeten dienen voor de financiering van de investeringen. Deze worden met liquide middelen betaald.

Kapellen blijft financieel gezond en houdt belastingen erg laag2

Nieuwe plannen

Financienschepen Luc Janssens (Open VLD) zette voor ons de voornaamste geplande investeringen op een rijtje. De traditionele budgetten voor openbare werken, voet- en fietspaden komen ook volgend jaar weer volop voor. Zo wordt er een half miljoen uitgetrokken voor herstel en hernieuwing van diverse voet- en fietspaden, terwijl nieuwe (asfalt-) overlagingen € 400.000 kosten. Voor weg- en rioleringswerken in de Grensstraat wordt € 730.000 voorzien, voor de aanleg van het fietspad in de Heidestraat-Zuid wordt € 1,5 miljoen gereserveerd. Het heraanleggen van het Promenadeplein kost € 750.000, terwijl de heraanleg van de Klinkaardstraat € 3.8 miljoen zal kosten. Dit bedrag wordt gespreid over meerdere jaren.
Ook de Christiaan Pallemansstraat krijgt een facelift (€ 1,1 miljoen). Momenteel worden op de Hoogboomsteenweg de nutsvoorzieningen vernieuwd en het voet- en fietspad heraangelegd. Die werken kosten € 1,4 miljoen. In de Kerkstraat worden op het kruispunt met de Hoevensebaan twee afslagstroken aangelegd (€ 70.000).

Afwerking en onderhoud projecten

Het Oud Gemeentehuis in het dorpscentrum krijgt langs buiten een opfrisbeurt. Die buitenschilderwerken kosten € 100.000. De site Bruggeske waar het nieuw administratief centrum en het dienstencentrum een jaar geleden opende wordt volledig afgewerkt, terwijl in de Vloeiende gronden worden aankocht voor € 450.000, zodat de bouw van een fiets-voetgangerstunnel onder de spoorweg in de toekomst mogelijk wordt. Wat veiligheid betreft werden naast de traditionele dotaties voor brandweer en politie, extra budgetten voorzien voor investeringen in de brandweer (€ 320.000). Voor de politie worden nieuwe GAS5-camera’s aangekocht (€ 250.000), die ingezet worden ter bestrijding van snelheidsovertredingen. Ook in sport, jeugd en cultuur worden blijvend inspanningen gedaan. Zo wordt een bedrag van € 1,25 miljoen voorzien voor nieuwe kleedkamers op het B-plein in het voetbalcomplex aan de René De Pauwstraat en € 90.000 voor het vervangen van granulaat op de kunstgrasvelden.

MLH

Foto: © MLH & Freepik

Facebook19
Twitter
Follow Me
Tweet