Laatste nieuws:
Soepelere voorwaarden voor een sociale leningSoepelere voorwaarden voor een sociale lening

Soepelere voorwaarden voor een sociale lening

Vanaf 1 september 2019 zijn de toekenningsvoorwaarden voor de woonkredieten van het Vlaams Woningsfonds verruimd. Een belangrijke wijziging is de hogere maximum toegelaten verkoopvoorwaarden van woningen.

Bij het Vlaams Woningfonds kan je terecht voor een goedkoop hypothecair krediet voor:
-de aankoop van een woning of appartement, eventueel in combinatie met het renoveren ervan;
-het behoud (ingeval van een echtscheidingsprocedure of beëindiging van de samenwoning) van een woning of appartement, eventueel in combinatie met het renoveren ervan;
-het uitvoeren van werken aan een woning of appartement.

Vanaf 1 september 2019 worden de toekenningsvoorwaarden van de woonkredieten van het Vlaams Woningfonds verruimd.
-Een belangrijke wijziging is de hogere maximum toegelaten verkoopwaarden van de woningen in diverse steden en gemeenten. Afhankelijk van de ligging van de woning of het appartement stijgt de toegelaten verkoopwaarde met 10 % of 20 %. Ter illustratie: voor een gezin met 2 kinderen bedragen deze waarden vanaf 1 september aanstaande respectievelijk 244.200,00 euro of 266.400,00 euro.
-Voorts wordt de bijkomende verhoging die is voorzien voor een kind jonger dan zes uitgebreid naar alle kinderen jonger dan zes jaar.

Bij het Vlaams Woningfonds kan je lenen tot 100% van aankoopprijs of de waarde van de woning indien deze lager ligt. Vanaf september 2019 kan eventueel worden bijgeleend voor de registratierechten en notariskosten.

De rentevoet is bijzonder gunstig en bovendien niet afhankelijk van de looptijd van het krediet of het afsluiten van bijvoorbeeld bijkomende verzekeringen. Men geniet onmiddellijk van dit tarief, onderhandelen hierover hoeft dus niet!

Andere belangrijke troeven van onze woonkredieten zijn:
-beperkte dossierkost en lagere kredietaktekosten;
-kosteloze schatting;
-geen bancaire verplichtingen;
-lenen voor verbouwingen zonder reserveringskosten.

Wanneer je een woning wenst te huren in Vlaanderen kan je voor de financiering van de huurwaarborg bij het Vlaams Woningfonds ook terecht voor een renteloze huurwaarborglening (met uitzondering van sociale woningen).

Alle geactualiseerde informatie over de kredieten van het Vlaams Woningfonds, de ruime openingsuren, de telefoonnummers en (e-mail)adressen van de diensten vindt u op de website www.vlaamswoningfonds.be. Interesse? Maak (online) een afspraak.

Bron: gemeente Essen
Foto: Pixabay

Facebook17
Twitter
Follow Me
Tweet