Laatste nieuws:
Schapenbegrazing Klein Schietveld voor hogere natuurkwaliteit

Schapenbegrazing Klein Schietveld voor hogere natuurkwaliteit

Om de natuurkwaliteit op het Klein Schietveld te blijven waarborgen, plant het Agentschap voor Natuur en Bos in samenwerking met Defensie een begrazingsproject. De heide op het Klein Schietveld zal in de toekomst door schapen en geiten begraasd worden.

Cultuurlandschap

Heide is een cultuurlandschap, dat betekent dat het door beheer van de mens in stand gehouden wordt. Als we dat niet doen, treedt er verbossing of vergrassing op. Dat betekent een verlies aan biodiversiteit en het verdwijnen van de kleurrijke heidevegetatie.

Overwoekerde heidevegatie terug open

Recent maakte Natuur en Bos de overwoekerde heidevegetatie terug open en maaide het gebied. Daarnaast werd er geplagd. Daarbij legt een kraan het zaad van de heideplant opnieuw bloot. In de toekomst wil Natuur en Bos de nieuwe generatie boompjes, met de hulp van geiten en schapen, op een meer natuurlijke manier terugdringen.

Raster

Dit najaar wordt op het Klein Schietveld een raster geplaatst, waarbinnen de dieren rustig kunnen grazen. Het raster wordt voorzien van de nodige poorten die aangepast zijn aan de doorlaatbaarheid voor wild en de toegankelijkheid voor bezoekers.

Bron: gemeente Kalmthout
Foto: Pixabay

Facebook45
Twitter
Follow Me
Tweet