Laatste nieuws:
Schakelzorgcentrum Noorderkempen-

Schakelzorgcentrum Noorderkempen

In de Noorderkempen zal, indien nodig, een schakelzorgcentrum geopend worden nabij het ziekenhuis Klina. De Zorgraad Eerstelijnszone Noorderkempen nam hiervoor het initiatief.

Schakelzorgcentra dienen als buffer als de opvangcapaciteit in de ziekenhuizen onvoldoende wordt. Op vraag van het Agentschap Zorg & Gezondheid worden er verspreid over Vlaanderen een 30-tal locaties voorbereid. https://www.zorg-en-gezondheid.be/gouverneurs-lokale-besturen-en-eerstelijnszones-krijgen-handleiding-om-schakelzorgcentra-voor-te
De Zorgraad Eerstelijnszone Noorderkempen nam 2 weken geleden het initiatief om in overleg met de gemeentes uit de lokale eerstelijnszone op zoek te gaan naar geschikte locaties voor een schakelzorgcentrum.

Brasschaat, Essen, Kalmthout, Kapellen en Wuustwezel onderzochten de mogelijkheden. Samen met het dagelijks bestuur van de Zorgraad werd gekozen voor de infrastructuur van Bielebale, een toegankelijk jeugdverblijf met aangepaste voorzieningen voor andersvaliden. De lokale besturen pre-financieren het initiatief en staan borg voor de kosten die gemaakt worden, aangezien de overheid nog werkt aan de budgetten voor de schakelzorgcentra.

De Zorgraad zal de coördinatie van het schakelzorgcentrum opnemen. Het is een vzw die de brug vormt tussen zorg, welzijn en lokale besturen. De missie van de vzw luidt : “Eerstelijnszone Noorderkempen creëert, ondersteunt en zoekt initiatieven die de gezondheid en het welzijn van elke bewoner in onze regio verbeteren”. Deze missie staat in deze Coronacrisis meer dan ooit centraal.

Schakelzorgcentrum Noorderkempen

Apotheker Cindy De Roeve, voorzitter van Eerstelijnszone Noorderkempen:

‘We zijn een jonge vzw,en hebben een bestuursorgaan met een heel groot engagement. We hebben vertegenwoordiging van de lokale besturen. Vijf mensen vanuit diverse organisaties in welzijn, zes verschillende zorgverstrekkers die optreden voor elf beroepen uit de eerste lijn, drie ervaringsdeskundigen en afvaardiging uit jeugdhulp, VAPH en ziekenhuis Klina. Dankzij het netwerk dat we binnen ons bestuursorgaan hebben, kunnen we snel en in goed vertrouwen met elkaar in dialoog gaan en beschikken we over een brede expertise. Al van bij het begin van de crisis werd duidelijk dat we elkaar nodig hebben en aanvullen in allerlei initiatieven. Dat we dan ook samen zullen ‘zorgen’ voor onze inwoners die in een schakelzorgcentrum zouden verblijven, vinden we niet meer dan normaal.”

Het Schakelzorgcentrum Noorderkempen zal plaats hebben om 60 personen op een comfortabele manier de juiste zorgen te kunnen geven. De voorbereidingen zijn volop bezig. Mocht het nodig zijn, kan het centrum operationeel zijn vanaf 6 april.

Foto: Pixabay

Facebook43
Twitter
Follow Me
Tweet