Laatste nieuws:
Robotland neemt Suske en Wiske Museum over
Leen Vandersteen, Gedeputeerde Luk Lemmens, ondernemer Luc Van Thillo en Burgemeester Lukas Jacobs van Kalmthout - Copyright: Provincie Antwerpen (Dieter Daniëls)

Robotland neemt Suske en Wiske Museum over

Met de verkoop van het Suske en Wiske Museum aan het nabijgelegen Robotland in Essen wordt de werking van het museum in Kalmthout gegarandeerd. Het museum gaat onder de vleugels van Robotland vanaf januari 2025 een nieuwe fase in waarbij de expertise en troeven van beide musea ten volle uitgespeeld worden. Beide initiatieven werken in eenzelfde regio en bieden een educatief pakket aan gezinnen en scholen aan. Met de verkoop van het museum geeft de provincie Antwerpen uitvoering aan het bestuursakkoord 2019-2024 waarin de focus op de kerntaken en provinciale bevoegdheden aangescherpt werd.

Geen provinciale bevoegdheid meer

Gedeputeerde Luk Lemmens, bevoegd voor het Suske en Wiske Museum: “Cultuur en jeugd zijn sinds de interne staatshervorming van 2018 geen provinciale bevoegdheid meer, vandaar dat de uitbating van een kindermuseum geen taak meer is voor de provincie. In het bestuursakkoord is bij de opstart van legislatuur dan ook beslist om een overnemer te zoeken voor het museum na een grondige renovatie en vernieuwing van de museumopstelling. De provincie Antwerpen heeft dus blijvend geïnvesteerd in een optimale werking van het museum – en we zullen onze verantwoordelijkheid ook in het komende transitiejaar blijven nemen – terwijl het in het kerntakendebat haar koers heeft gehandhaafd.” Na een openmarktbevraging in 2022 waarbij een twintigtal partijen gecontacteerd werden, besliste de provincieraad op 28 september om de Villa Vandersteen te verkopen via een bieding onder gesloten omslag. Daarbij werd bepaald dat naast de geboden prijs de verankering van het Suske en Wiske Museum meegenomen werd in de beoordeling van de biedingen.

Educatief aanbod

Het bod van de heer Luc Van Thillo, eigenaar van Robotland, biedt naast de aankoopprijs van 775.000 euro ook de waarborg voor de voortzetting van de werking van het museum en ziet hierin een meerwaarde op het aanbod van Robotland. Luc Van Thillo: “De samenwerking tussen Robotland en het Suske en Wiske Museum moet voor beiden een extra boost betekenen. Het zijn alvast sterke troeven dat ze allebei in dezelfde regio actief zijn en een educatief aanbod ontwikkelen voor dezelfde doelgroepen, met name gezinnen en scholen. De komende maanden zullen we met de expertise die op elke site aanwezig is verder werken aan een nieuw concept, vertrekkend vanuit ieders eigenheid. We zijn ook tevreden dat diverse partners hun zegen geven aan het project.”

Cruciaal

Robotland weet zich in het overnamebod immers gesteund door Studio Vandersteen en Standaard Uitgeverij, wat cruciaal is voor het verdere gebruik van de namen en afbeeldingen van de figuren uit het Suske en Wiske Museum. Ook de erven Vandersteen, die door de provincie geconsulteerd werden in de beoordeling van het bod, geven hun steun. Leen Vandersteen, dochter van de geestelijke vader van Suske en Wiske: “Het stemt ons tevreden dat voor de overnemer de voortzetting van het museum centraal staat bij de overnameplannen. Het huis waar we zijn opgegroeid en waar mijn vader de strips creëerde, blijft zo onlosmakelijk verbonden met zijn erfenis. Meer zelfs, ook in Robotland zullen de figuren van Suske en Wiske in de toekomst een plaats krijgen. We willen onze dank en waardering uitspreken aan de provincie die er alles aan gedaan heeft om een goede overnemer te vinden, aan de gemeente Kalmthout, die dit project blijvend steunt en zeker ook aan Luc Van Thillo, voor zijn durf, visie en inzet. Vanuit de Studio Vandersteen zullen we de nieuwe fase die nu ingaat ten volle blijven steunen.”

Ondersteuning gemeente Kalmthout

Bij de afslanking van de provincie in 2018 heeft de provincie bewust de kaart getrokken om als bovenlokale overheid de lokale besturen ten volle te ondersteunen binnen de gemandateerde bevoegdheden. De provincie Antwerpen heeft ook de gemeente Kalmthout actief betrokken bij de overnameprocedure van het museum. Willy Vandersteen had een sterke band met Kalmthout en is er ereburger. Burgemeester Lukas Jacobs reageert dan ook tevreden: “Suske en Wiske zijn al vele jaren toeristische uithangborden van Kalmthout en de strips worden nog steeds gemaakt hier, in de Studio Vandersteen in Heide. We zijn dan ook zeer verheugd dat het museum in Kalmthout blijft. Als gemeente zetten we mee onze schouders onder dit verhaal en zullen actief meewerken om het museum een nieuwe toekomst te geven. Zo blijft de band tussen Kalmthout en Suske en Wiske verzekerd.”
Robotland

Douaneloods Essen

Luc Van Thillo is een multiondernemer en de oprichter van Robotland. Hij bouwde de oude douaneloods naast het Essense treinstation om tot en 1.5 hectare groot technologiepark voor jongeren. Robotland is een interactief doe-park dat jongeren warm maakt voor technische studierichtingen. Het park krijgt jaarlijks 45.000 bezoekers over de vloer.
“Dat een ondernemer, die met Robotland bijna 45.000 bezoekers per jaar realiseert, zijn schouders onder het museum zet, doet het beste verhopen. En zo eindigt ook dit verhaal met een guitige knipoog van Wiske naar Robotland”, besluit gedeputeerde Luk Lemmens.

Bron en foto: Provincie Antwerpen
Foto: © Dieter Daniëls

Facebook371
Twitter
Follow Me
Tweet