Laatste nieuws:
Oude en vergeten beroepen van vroeger ouderman

Oude en vergeten beroepen van vroeger: ouderman

De ouderman was binnen een gilde de hoogste gezagsdrager, hij was bestuurder van een gilde. Hij regelde de innerlijke aangelegenheden en vertegenwoordigde het gilde naar buiten.

Deken

Sinds het tweede kwart van de 16e eeuw is de naam deken in gebruik gekomen. Het gildebestuur bestond, meestal, uit een of twee oudermannen/dekens en enkele bestuursleden. Het is niet geheel duidelijk door wie de bestuursleden werden benoemd.

Burgerrecht

Het gilde zorgde goed voor zijn gildeleden. Zo kocht het gilde elk jaar rogge om uit te delen in de winter voor de arme leden. Wanneer je dood ging, werd je begrafenis geregeld door het gilde. Maar om gildebestuurder te worden, moest je soms eerst het burgerrecht kopen met acht goudstukken. Zo kwamen alleen de rijke handelaren en de rijke ambachtslieden in het bestuur van sommige gilden.

Paul Witters

Facebook11
Twitter
Follow Me
Tweet