Onderzoek naar olielozing in riool

Onderzoek naar olielozing in riool

Samen met waterschap Brabantse Delta en de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) stelt de gemeente Roosendaal een onderzoek in naar een olielozing in het riool. Het is op dit moment nog niet bekend wie voor dit milieudelict verantwoordelijk is.

Twee weken geleden werd olie aangetroffen in een oppervlaktewater aan de Heliumweg in Roosendaal. Dit water is een zogenaamde retentiezone: een gebied waarin het overtollige regenwater tijdelijk opgevangen en gebufferd wordt. Omdat het water erg donker kleurde, werd de lozing ontdekt.

Verspreiding voorkomen

Bij nader onderzoek van de verontreiniging bleek dat er een grote hoeveelheid olie in het riool geloosd was. Om verdere verspreiding van de olie te voorkomen, zijn er op het oppervlaktewater een oliescherm en zogenaamde absorptieworsten gelegd. Verder is de riolering op de Heliumweg en het Spectrum leeggezogen. Het totale schadebedrag is nog niet bekend, maar bedraagt naar verwachting tienduizenden euro’s.

Onderzoek

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant heeft de vervuiling bemonsterd en hoopt daarmee de veroorzaker te kunnen achterhalen. Een strafrechtelijk onderzoek en aansprakelijkheidstelling voor de geleden schade worden daarbij nader bekeken. De gemeente Roosendaal, waterschap Brabantse Delta en de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) werken daarbij nauw samen.

Bron en foto: gemeente Roosendaal

Facebook18
Twitter
Follow Me
Tweet