Mag je een huurder verbieden om te roken

Mag je een huurder verbieden om te roken?

Een huurder die rookt in huis: veel verhuurders krijgen het benauwd bij de gedachte alleen. Als een potentiële huurder laat vallen dat hij rookt of huisdieren heeft, gaan er al snel alarmbellen af. De grootste bezorgdheid van de eigenaar is dat de rook schade zal veroorzaken aan het interieur: de sigarettengeur kruipt in de gordijnen en de muren krijgen een geel of zwart tintje. Rondslingerende sigaretten kunnen het risico op brand verhogen. En dan ben je als verhuurder natuurlijk de sigaar.

Kan je een huurder met een rookgewoonte weigeren? Of kan je iemand verbieden om een sigaret op te steken in je huurwoning? Dat is oppassen geblazen.

Mag je een rokende huurder weigeren?

Daar kunnen we kort over zijn: nee. Een huurder weigeren omdat hij of zij rookt, is discriminatie. Je mag kiezen wie je woning huurt, maar iemand uitsluiten omdat hij een sigaretje opsteekt is uit den boze.

Wat mag wel?

Wat je als eigenaar wel kan doen, is een rookverbod opnemen in het huurcontract. Voeg een clausule toe waarin je stelt dat roken binnenshuis niet mag omdat het schade kan berokkenen aan het interieur. Benadruk dat de kosten voor het herstellen van rookschade ten laste van de huurder zijn. Dat kan gaan van de muren herschilderen tot nieuwe gordijnen aankopen.

Ook zonder rookverbod is de huurder trouwens verplicht om schade te herstellen of vergoeden wanneer hij de woning verlaat. Volgens de wet moet je een huurhuis namelijk als een goede huisvader gebruiken. Een rookclausule is een extra stok achter de deur om de schade makkelijker te verhalen. Ook een gedetailleerde plaatsbeschrijving met foto’s is onontbeerlijk. Zo bewijs je dat de woning geen sporen van rookschade had voor de huurder er introk.

Is zo’n rookverbod wel geldig?

De kans bestaat dat je huurder niet is opgezet met een rookverbod. Hij kan stellen dat het zijn recht op privacy of recht op huisvesting in gedrang brengt. Als het verbod enkel binnen geldt en er bijvoorbeeld een terras of tuin is waar de huurder in alle rust een sigaretje kan roken, is er in principe geen probleem. De rechter beslist uiteindelijk of de rookclausule de rechten van de huurder schaadt. In het slechtste geval verklaart die het verbod ongeldig. Dan is het aan de huurder om eventuele rookschade in de woning achteraf te herstellen.

Bron: Zimmo.be
Foto: Pixabay

Facebook183
Twitter
Follow Me
Tweet


Alarm Van Loon en Benga Security zijn nu één!