Laatste nieuws:
Maatregelen in de Vlaamse openbare crematoria

Maatregelen in de Vlaamse openbare crematoria

Aansluitend op de besluiten uitgevaardigd door de overheid ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus zijn dit concreet de maatregelen die van toepassing zullen zijn in de Vlaamse openbare crematoria.

Een crematorium is bij uitstek een plaats waar veel mensen bij elkaar komen. Uiteraard wordt alles in het werk gesteld om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, waardoor men genoodzaakt is een aantal beperkende maatregelen door te voeren. Afhankelijk van de verdere evolutie van de corona-crisis kan het zijn dat er aanvullende of nieuwe maatregelen moeten genomen worden.
Hieronder vindt u de maatregelen die van toepassing zijn met ingang vanaf zaterdag 14 maart en die minstens tot en met 3 april 2020 van toepassing zullen zijn in alle Vlaamse openbare crematoria:

Crematies

De uitvoering van de crematies blijft verzekerd zonder beperkende maatregelen.

Afscheidsplechtigheden

Het organiseren van afscheidsplechtigheden blijft mogelijk, maar hier gelden wel beperkende maatregelen:
-een afscheidsplechtigheid kan alleen in beperkte kring worden georganiseerd, d.w.z. dat familieleden in eerste en tweede rang de afscheidsplechtigheid kunnen bijwonen en dit met een absoluut maximum aantal deelnemers van 30 personen;
-er kan niet worden gecondoleerd om persoonlijke contacten te vermijden;
-in de aula moet voldoende afstand tussen de aanwezigen worden bewaard;
-de rouwkaartjes worden niet uitgedeeld maar klaar gelegd zodat de aanwezigen zelf hun exemplaar kunnen nemen;
-iedereen moet voldoende de nodige hygiëne-maatregelen in acht nemen.

Rouwmaaltijden

Aangezien alle horeca-activiteiten verboden worden, worden alle koffietafels en uitvaartmaaltijden geannuleerd. Er kunnen m.a.w. geen koffietafels meer georganiseerd worden in de crematoria.

Tot slot

Vanzelfsprekend begrijpen wij dat families omwille van de genomen maatregelen overwegen om een uitvaart uit te stellen totdat de dreiging van het coronavirus is verdwenen en de maatregelen worden opgeheven. Reeds geboekte activiteiten kunnen daarom zonder kosten worden geannuleerd en/of uitgesteld. Er wordt voorzien in de mogelijkheid om na de crisisperiode uitgestelde afscheidsplechtigheden en/of uitvaartmaaltijden kunnen worden georganiseerd.

Voor bijkomende vragen en informatie kan u contact opnemen met de administratie van de verschillende crematoria. De contactinformatie vindt u terug op de website van het VNOC (www.vnoc.be).

Bron: Belg.be
Foto: Pixabay

Facebook73
Twitter
Follow Me
Tweet