Kruispunten Spijker en Ringweg begin oktober conflictvrij

Kruispunten Spijker en Ringweg begin oktober conflictvrij

Na jarenlang aandringen door het gemeentebestuur, start het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid op 17 augustus met de werken om twee drukke kruispunten in Essen veiliger te maken. Half september zouden de kruispunten dan effectief conflictvrij moeten zijn.

De verkeerslichtenregeling van de kruispunten wordt volledig conflictvrij gemaakt. In het kader daarvan gebeuren er ook enkele aanpassingen aan de weginfrastructuur. De werken zullen de verkeersveiligheid op deze kruispunten sterk verbeteren.

Voetgangers/fietsers krijgen niet langer gelijktijdig groen licht met het gemotoriseerd verkeer

Het gaat om het kruispunt met de Kapelstraat/Nieuwmoersesteenweg (N133) en het kruispunt met de Watermolenstraat. De verkeerslichtenregeling van beide kruispunten wordt volledig conflictvrij gemaakt. Dat betekent dat er straks geen conflicten meer zullen zijn tussen gemotoriseerd verkeer enerzijds en voetgangers/fietsers anderzijds. De verschillende verkeersstromen op de kruispunten krijgen dus niet langer gelijktijdig groen licht. Zo worden onder andere conflicten tussen afslaand verkeer en fietsers straks onmogelijk gemaakt. Naast de nieuwe verkeerslichtenregelingen gebeuren er ook kleinere aanpassingen aan de weginfrastructuur. Het gaat dan over het verlengen van voorsorteerstroken of plaatselijke vernieuwingen aan het fietspad.

Planning van de werken

Kruispunt Spijker/Ringweg
17/8 starten de voorbereidende werken van de aannemer van de lichten (kabels, palen, lussen in de weg…). Dit zijn vooral mobiele werken, waarbij telkens voor enkele uren één rijstrook niet kan worden gebruikt. Deze voorbereidende werken duren 2 à 3 weken en zijn dus 7/9 klaar
7/9 starten de infrastructuurwerken (boordstenen, verlengen voorsorteerstroken…), De werken aan dit kruispunt zijn ten laatste klaar op 2 oktober

Kruispunt Ringweg/Over d’Aa
De aannemer van de lichten zal aansluitend aan de werken aan het kruispunt Spijker/Ringweg de voorbereidende werken aan de lichten van het kruispunt Ringweg/Over d’Aa uitvoeren. Dit zal 1 week duren. De start is dus op 7/9.
De aannemer die de infrastructuurwerken aan de weg zal doen (boordstenen, verlengen voorsorteerstroken,…) start ook aansluitend op het andere kruispunt en heeft 1 week tijd. Deze werken zijn ten laatste klaar op 9/10.
De hinder is minimaal. Er zijn geen omleidingen nodig.

Bron en foto: gemeente Essen

Facebook138
Twitter
Follow Me
Tweet


Alarm Van Loon en Benga Security zijn nu één!