Laatste nieuws:
Gemeenteraad Essen - (c) Noordernieuws.be - P1010492

Goed nieuws voor KLJ Hoek tijdens gemeenteraad

Gisteren, dinsdag 27 maart, was de gewoonlijke maandelijkse samenkomst van de gemeenteraad van Essen. Doordat de gemeenteraad van 27 februari was komen te vervallen, was er deze keer een drukke agenda. Ook was er veel publiek aanwezig tijdens deze zitting, waaronder veel leden van de KLJ van Essen-Hoek. Zij waren hier om te horen of de plannen voor het nieuwe lokaal aan de verbindingsweg doorgang konden vinden.

Volle agenda gemeenteraad

Deze zitting van de gemeenteraad kende een agenda met maar liefst 17 punten. Een relatief kleine gemeente als Essen heeft niet altijd een voldoende volle agenda om elke maand de gemeenteraad bijeen te laten komen. Zo kwam de gemeenteraad van februari te vervallen. De meeste punten op de agenda hadden betrekking op infrastructurele zaken. Zoals de onderhoudswerken in het woonbos en de weekendzones, de heraanleg van een aantal fietspaden en de nieuw te beschilderen wegmarkeringen. Plus allerlei zaken die betrekking hadden op begrotingen van het komende jaar. Deze punten, net als andere punten op het vlak van het patrimonium, personeel, ruimtelijke ordening en cultuur, werden in de meeste gevallen zonder al te veel vragen en opmerkingen goedgekeurd door de raad.

Rondvraag

Ook de rondvraag kende een groot aantal onderwerpen die, zowel schriftelijk als ter plaatse, ten tafel kwamen. Zo werd er een vraag gesteld over een proef met IGEAN met betrekking tot de ophaling van afval, die normaal bij het containerpark aangeboden kon worden, maar voor mensen die minder mobiel waren werd opgehaald in een viertal gemeenten. Essen zit hier niet bij. Wel is het gemeentebestuur benieuwd naar de resultaten van deze proef, om te kijken of Essen zo ook in de toekomst kan zorgen dat dergelijke materialen minder in het restafval zullen belanden. Enkele andere vragen gingen over de aanleg van de fietsostrade, de bouwmeesterscan, de voortgang over de heraanleg van Over d’Aa, groepsaankopen over asbestverwijdering en flitsen vanuit een vuilcontainer. Hierbij gaf de burgemeester al aan dat het flitsen vanuit de vuilcontainer een proef is en dat het niet te verwachten is dat het positief geëvalueerd gaat worden.

KLJ Hoek

Zoals als eerder aangegeven, waren er veel leden van KLJ aanwezig bij deze gemeenteraad. Dit had te maken met het eerste agendapunt. Dit agendapunt ging namelijk over een aanvraag van ‘vzw Vrienden van KLJ Hoek’ voor het mogelijk maken van een doorgeeflening voor de realisatie van een nieuw lokaal op de Verbindingsstraat. Er werd een lening aangevraagd van €100.000 voor de bouw van het nieuwe lokaal. Hiervoor zou de gemeente garant moeten staan. Aangezien het lokaal op privé grond zal komen, werden er nog wel enkele vragen gesteld ter verduidelijking. Maar uiteindelijk werd er een akkoord gegeven voor een de lening aan een rentevoet van 1,87%, met een looptijd van 20 jaar. Het onderpand voor de lening zal het nieuw te realiseren lokaal zijn.

Gelukkig waren de leden van KLJ Hoek hierover vrij vroeg geïnformeerd en kunnen zij doorgaan met de totstandkoming van het nieuwe lokaal. Aan het einde van de vergadering wist de voorzitter van de gemeenteraad nog te vertellen dat België met twee doelpunten tegen nul voor stond tegen Saoedi-Arabië. Dat was de tussenstand en waren de doelpunten gemaakt door Lukaku. Hierna werd de gemeenteraad van 27 maart beëindigd.

VL

Facebook10
Twitter
Follow Me
Tweet