Laatste nieuws:
Kelly Haverhals slaat haar vleugels uit
Kelly Haverhals slaat haar vleugels uit

Kelly Haverhals slaat haar vleugels uit

Bij veel opleidingen is het nodig dat je een stage doet bij een bedrijf of instelling. Kelly Haverhals (20) gaat haar stage voor de opleiding orthopedagogie op een wel heel bijzondere plaats doen: Costa Rica.

Costa Rica en Belgie

“Voor mijn opleiding deed ik al een paar stagetrajecten”, vertelt Kelly, ”mijn eerste stage was bij De Bijster. Daar ondersteunde ik mensen bij hun dagdagelijkse activiteiten. Bij de tweede stage konden we kiezen: kinderen en jongeren of volwassenen en ouderen. Ik heb toen voor die laatste gekozen.”

Voor deze stage moesten de studenten zelf een stageplek zoeken. Vanuit de school werden opties aangeboden: in België of in het buitenland, maar in principe is ieder land mogelijk. De school heeft stageplaatsen in de diverse landen, maar je kunt zelf ook een land uitzoeken.

“Ik wil al heel lang naar Latijns-Amerika gaan. Landen als Peru, Bolivia, Argentinië, Chili,… spreken me heel erg aan vanwege de tradities, de taal en de natuur. Mijn moeder adviseerde me om me goed te oriënteren en informatie te zoeken over de diverse landen. Dat heb ik gedaan en Costa Rica bleek voor mij op veel punten het aantrekkelijkst te zijn. De school heeft daar een stageplaats en de doelgroep die hierbij hoort, sprak mij erg aan: mensen die in armoede leven. Ik heb daar altijd al iets voor en mee willen doen. Om mee te helpen het stempel weg te werken: jij leeft in armoede, dus jij hebt geen waarde voor de maatschappij. Zo’n stempel is heel erg, want iedereen is gelijkwaardig en waardevol.”

Kelly Haverhals slaat haar vleugels uit

Zo’n stageplaats bekom je niet zomaar. Toen Kelly aangaf naar Costa Rica te willen, moest ze een heel traject in. Om te beginnen stel je je kandidaat voor een buitenlandse stage, waarop een sollicitatiegesprek volgt met een coördinator. Op basis hiervan wordt nagegaan of je wel sterk genoeg in je schoenen staat, of je verantwoordelijkheidszin hebt en ook wordt je achtergrond bekeken. Bij het tweede gesprek geef je zelf specifiek richting aan je motivatie. Er worden inhoudelijke vragen gesteld over zaken die je mee gaat nemen naar je stageplaats en er wordt gekeken naar je taalvaardigheid. Je moet geschikt zijn en ook geslaagd zijn voor alle vakken in het tweede jaar en een voldoende hebben voor je stage in dat jaar. Al die informatie wordt overlopen, daarna krijg je toestemming of juist niet.

“Op het middelbaar had ik al twee jaar Spaans gehad, ook een reden waarom ik graag naar een Spaanstalig land wilde. Ik moest voor deze komende stage nog een extra cursus Spaans gaan volgen.
Alle voorbereidingen voor je reis moet je zelf treffen: je paspoort, inentingen, documenten die naar je stageplaats moeten voor ondertekening, verzekeringen, …”

Kelly zal tijdens haar stage bij een gastgezin wonen in het plaatsje Villareal in de provincie Guanacaste. Haar stageplaats bij CEPIA (Culture, Education and Psychology for Infants and Adolescents) is daar vlakbij. CEPIA is een centrum waar mensen die in armoe leven naar toe kunnen komen: kinderen, jongeren en ouders. Het centrum biedt naschoolse programma’s en professionele trainingen. Denk hierbij aan taallessen, workshops over hoe om te gaan met geweld, criminaliteit en drugs en voor tienermeisjes hoe ze zich moeten verdedigen.

“Ik ga daar meewerken aan projecten die al bestaan, zoals filmavonden, bibliotheek, computerlessen, een winkeltje in tweedehands spullen, dat wordt uitgebaat door vrouwen die bij het centrum hun opleiding hebben gevolgd. Als ik daar een poosje heb meegeholpen, kan ik projecten aangeven om aan de noden van de mensen tegemoet te komen, zodat ze terug kunnen integreren in de maatschappij. Ik ga ook op huisbezoek bij gezinnen die ondersteuning van het centrum hebben gehad.”

“Ik verheug me heel erg op het eerste contact met het gastgezin waar ik ga verblijven. Ik hoop dat als ik de mensen in Costa Rica beter heb leren kennen en ik mijn draai gevonden heb, ik iets kan opstarten. Iets waar de mensen op langere termijn ook iets aan hebben. Dat ik iets tastbaars kan achterlaten.”

Op 10 september vertrekt Kelly en zal ons tijdens haar stage van vijf maanden regelmatig een blog sturen over wat ze in het verre Costa Rica meemaakt.

LW

Facebook238
Twitter
Follow Me
Tweet

2 Reacties

  1. trots op jou en je kan het

  2. top meid!!!