Laatste nieuws:
Kapellen bestrijdt processierups

Kapellen bestrijdt processierups

Jaarlijks worden in de gemeente Kapellen processierupsen bestreden. Die veroorzaken immers ernstige overlast. De bestrijding gebeurt zowel op het openbaar als op het privédomein.

De bestrijding van de processierupsen in bomen op het openbaar domein of bomen aanpalend aan het openbaar domein (die een gevaar opleveren voor voetgangers of fietsers) gebeurt op kosten van de gemeente. Aanvragen daarvoor stuur je in via www.kapellen.be/e-processierups

Privaat domein

Voor wat betreft de bestrijding van de processierupsen op het privaat domein neemt het gemeentebestuur een coördinerende rol op zich en worden de kosten door de burgers zelf betaald. Zo selecteert de gemeente een firma, die voor een vast forfait per boom de rupsen bestrijdt. De inwoners geven via de gemeente de aanwezige nesten door. Burgers hebben uiteraard ook steeds de optie zelf een firma te contacteren. Na een onderhandelingsprocedure werd de opdracht aan een gespecialiseerde firma gegund.

Meer info kan je vinden op www.kapellen.be/processierups

MLH

Foto: © Pixabay