Laatste nieuws:
Kalmthout investeert veel in nieuw gemeentehuis, maar stelt nieuwe fietspaden uit
Johan Cassimon

Kalmthout investeert veel in nieuw gemeentehuis, maar stelt nieuwe fietspaden uit

Gisteravond werd het aangepaste meerjarenplan van de gemeente Kalmthout besproken door de gemeenteraad. Het bestuur wil zijn patrimonium uitdunnen en de gebouwen, die het in beheer heeft, energiezuiniger maken. Maar de kosten aan het nieuwe gemeentehuis swingen de pan uit, nieuwe fietspaden worden uitgesteld en er is weinig aandacht voor betaalbaar wonen.

Projecten realistischer inplannen

“Deze bestuursperiode zal er amper iets gerealiseerd worden voor de zwakke weggebruiker,” aldus gemeenteraadslid Johan Cassimon (DURF Kalmthout). “Geen nieuwe fietspaden aan Putsesteenweg, Achterbroeksteenweg, Brasschaatsteenweg, Franse Weg of Heikantstraat. Dat laatste project werd al als prioritair aanzien door een jonge burgemeester aan het begin van deze eeuw, in 2008 gebeurde daar nog een dodelijk ongeval en ook de decennia daarna waren er regelmatig ongelukken met gewonden. Op het vlak van verkeersveiligheid is dit een uitstelcollege. Bovendien wordt er te gemakkelijk gewezen naar de hogere overheden in dit kader. Ze moeten stoppen met aankondigingspolitiek en hun projecten realistischer inplannen. Ik sta daar niet alleen in, ook de administratie schrijft in hun rapport over de vele problemen die de manke planning met zich meebrengen, van onrealistische budgettering tot inefficiënte financiering. Daarnaast zijn er vaak rioleringsprojecten gekoppeld aan de fietspadenprojecten, waardoor ook op dat vlak achterstand is. Voor ons moet dit de eerste prioriteit zijn van de volgende bestuursploeg.”

Kosten gemeentehuis lopen fors op

“Een nieuw gemeentehuis komt er wel,” gaat Johan Cassimon verder. “Dat vindt de Vlaamse overheid blijkbaar zo belangrijk, dat ze eerder subsidies geeft aan het dienstencentrum, dan aan het nieuw gemeentehuis. Maar ook dat gemeentehuis ondervindt last van uitstelgedrag. Begonnen met een kostprijs van 6 miljoen euro, zitten we nu al aan 10 miljoen euro. En de eerste steen moet nog gelegd worden. Dat komt voornamelijk door kostenstijginge,n doordat het maar niet vooruit wil gaan. Een aantal jaar geleden waren we veel goedkoper afgeweest en hadden we misschien zelfs geen lening nodig gehad, want volgend jaar moet de gemeente 6,5 miljoen euro lenen. Onze kinderen zullen dus meebetalen aan dit nieuwe gemeentehuis.”

Gemeentelijk patrimonium rationaliseren

Momenteel beschikt de gemeente over een zestigtal gebouwen. In de toekomst wil de gemeente wel het oude dienstencentrum en de chapel, waar momenteel de vrijtijdsdiensten gehuisvest worden, van de hand doen. “Dat is een goede eerste stap,” beklemtoont Johan Cassimon. “Nu moet er werk gemaakt worden van een langetermijnvisie omtrent het patrimonium van de gemeente. Het is alleszins positief dat er verschillende duurzame investeringen in gemeentelijke gebouwen gepland worden, bijvoorbeeld ook een grote investering in lagere school Kadrie, waarvoor een substantiële subsidie binnengehaald werd. Op dit vlak levert het bestuur dus goed werk en ik ben de eerste supporter om verder te gaan op deze ingeslagen weg.”

Betaalbaar wonen

“Maar wat betaalbaar wonen betreft, blijf ik wat op mijn honger zitten,” geeft Johan Cassimon toe. “Uit het gemeenteonderzoek in Het Laatste Nieuws kwam nochtans naar voren, dat de Kalmthoutenaar daarvan het meeste wakker ligt. Men heeft deze legislatuur wel extra regels opgelegd en bouwrechten beperkt, maar dat zorgt net voor duurdere woningen. In Kapellen bouwt men een nieuw administratief centrum, met daarbij 70 serviceflats. In Kalmthout verwachten we precies dat onze ouderen in een grote vrijstaande woning blijven wonen. We moeten dat vraagstuk zo snel mogelijk aanpakken, want de vergrijzing gaat hard toeslaan in Kalmthout.”

JC

Facebook11
Twitter
Follow Me
Tweet