Laatste nieuws:
Hou rekening met het broedseizoen in Het Marum

Hou rekening met het broedseizoen in Het Marum

Het Marum maakte vroeger deel uit van het Groot Schietveld. Sinds enkele jaren zijn hier geen militaire oefeningen meer en is het gebied opengesteld voor wandelaars.

Het historische beekdallandschap is goed bewaard gebleven, met heidegebieden en schrale graslanden die ooit kenmerkend waren voor de Kempen. Daardoor komen hier veel bijzondere planten en dieren voor.

Blijf op de paden en respecteer de rust

Vooral vogels vinden het goed toeven in dit natuurgebied. Veel soorten die er voorkomen, zijn zeldzaam in Vlaanderen. Andere vogels vliegen in deze periode over ons land op weg naar het hoge noorden.

“In mei leggen alle vogels een ei”, luidt een oud gezegde. Maar in feite duurt het broedseizoen van half maart tot eind juni. In deze periode gelden er andere regels in de natuur. Het is nu nog belangrijker dan anders om de rust te respecteren en op de paden te blijven. Honden zijn nooit toegelaten in dit gebied.

Nachtzwaluwen en andere heidevogels broeden op de grond en worden snel opgeschrikt. Voor moerasvogels is de aanwezigheid van wandelaars voldoende om ze van hun nest te verjagen, waardoor ze niet kunnen broeden. Daarom zijn de kwetsbare broedzones in Het Marum tijdelijk niet toegankelijk voor het publiek.

Ook de beheersploegen van Natuur en Bos stellen rumoerige werkzaamheden nu uit. Op die manier wordt de rust in de natuur zoveel mogelijk gerespecteerd. Dat komt vanzelfsprekend ook ten goede aan andere dieren, zoals bijvoorbeeld de jonge reeën.

Meer info

Agentschap voor Natuur en Bos – tel 02 553 81 02 – anb@vlaanderen.be

Bron: gemeente Wuustwezel
Foto: Pixabay

Facebook59
Twitter
Follow Me
Tweet