Laatste nieuws:
Hoeveel bedraagt de vergoeding voor thuiswerk

Hoeveel bedraagt de vergoeding voor thuiswerk?

Wie regelmatig thuiswerkt in plaats van op kantoor, mag van zijn werkgever een (belastingvrije) onkostenvergoeding van 165 euro per maand krijgen.

Flexibiliteit op de werkplek is één van de belangrijkste trends op de werkvloer. Bijna 6 op 10 HR-managers (58%) is bereid om werknemers te laten telewerken. En bijna de helft (47%) van de Belgische HR-managers vindt dat werknemers productiever zijn bij occasioneel thuiswerk. Dat blijkt uit een onderzoek van het gespecialiseerde rekruteringsbedrijf Robert Half in 2017 bij 200 HR-managers over heel België. Maar hoe zit het met de vergoeding van deze steeds groter wordende groep thuiswerkers?

125 euro per maand

Telewerkers maken specifieke kosten als ze thuis zitten te werken in dienst van hun werkgever. Ze verbruiken elektriciteit en water, de verwarming staat op, er zijn kosten voor telefoon, papier, printinkt, onderhoud enzovoort. Om al die kosten te dekken, mag de werkgever aan zijn thuiswerkende werknemers een vergoeding uitbetalen van 125 euro per maand en dit op basis van verschillende rulings van de Dienst voor Voorafgaande Beslissingen. Die vergoeding kan beschouwd worden als een belastingvrije terugbetaling van ‘kosten eigen aan de werkgever’. Forfaitair, dus zonder dat er bewijsstukken nodig zijn.

Astrid Mertens van HR-dienstverlener SD Worx licht dit verder toe: “Impliciet aanvaardt de rulingcommissie daarmee de bedragen die ook al inzake sociale zekerheid toegepast worden. De RSZ aanvaardt dat een vergoeding van 126,94 euro per maand (bedrag voor 2019) voor telewerkers vrij blijft van sociale bijdragen. In de ruling wordt het ‘sociale’ grensbedrag dikwijls afgerond tot 125 euro.”

Plus 2x 20 euro voor pc en internet

En er is nog meer goed nieuws. Tot nu toe aanvaardde de fiscus wel al een vergoeding van telkens 20 euro per maand voor het gebruik van de thuiscomputer en van een privé-internetaansluiting. De kosten daarvan zijn niet begrepen in de vergoeding van 125 euro voor thuiswerk. De drie vergoedingen (125 en twee keer 20) mogen dus gecombineerd worden.

“Dat bevestigt de rulingcommissie met zoveel woorden. Een thuiswerker die zijn privécomputer professioneel gebruikt, kan dus een vergoeding krijgen van in totaal 165 euro per maand. Die wordt beschouwd als een forfaitaire terugbetaling van eigen kosten van de werkgever en blijft dus belastingvrij”, vertelt Astrid Mertens van SD Worx.

Alleen voor wie regelmatig thuiswerkt

Er is wel één ‘maar’. De RSZ aanvaardt de vergoeding van 126,94 euro per maand alleen voor werknemers die regelmatig thuiswerken. Zij zijn verplicht om thuis een plaats in te richten waar zij kunnen werken en maken daarvoor extra kosten. “De rulingcommissie gaat niet verder in op dat punt. Wel vraagt ze naar de omkadering van het thuiswerken en zal ze een thuiswerkpolicy of reglement opvragen.

Verder wordt de vooropgestelde vergoeding vergeleken met het bedrag dat men bekomt door 10% van het loon dat de werknemer ontvangt voor de dagen dat hij of zij thuiswerkt. Een voorbeeld maakt dit duidelijk: een werknemer verdient 2.500 euro en mag 1 dag per week thuiswerken. De thuiswerkvergoeding bedraagt dan: 10% x 2.500 x 4/20 = 50 euro. De rulingcommissie zal in dit geval de thuiswerkvergoeding verminderen tot 50 euro”, aldus Astrid Mertens.

Bron: Jobat.be
Foto: Pixabay

Facebook20
Twitter
Follow Me
Tweet