Laatste nieuws:
Hoe zit het nu met de grensovergangen?

Hoe zit het nu met de grensovergangen?

De gemeente krijgt veel vragen over de grensovergangen. We bundelden vragen en antwoorden op één pagina. Uiteraard vullen we dit de komende weken aan.

FAQ grensovergang

De gecontroleerde sluiting van de grens tussen België en Nederland roept een aantal praktische vragen op. Op basis van de beslissingen van het Nationaal Crisiscentrum en de Provinciale Veiligheidscel, en afgaande op de bekommernissen die heel wat inwoners de afgelopen dagen met het gemeentebestuur deelden, hebben we een voorlopige lijst met frequently asked questions (FAQ) opgesteld.

Algemene basisregel

Mag ik vanuit België de Nederlandse grens nog oversteken?
Elke niet-essentiële reis naar Nederland is sinds vrijdag 20 maart verboden.

Volgende redenen worden wel als essentieel beschouwd:

-Zakenreizen, met inbegrip van woon-werkverkeer.
-Voortzetting van de medische zorg.
-Het verlenen van bijstand of zorg aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon (als er geen andere zorgopvang in Nederland mogelijk is).
-De zorg voor dieren (als er geen andere zorgopvang in Nederland mogelijk is).
-Een schriftelijk document dat de reden van de reis rechtvaardigt, is heel sterk aangeraden.

Mag ik vanuit Nederland de Belgische grens nog oversteken?

De grenzen van ons land zijn afgesloten voor niet-essentiële verplaatsingen. Vanuit Nederland mag je enkel de Belgische grens oversteken wanneer dat strikt noodzakelijk is. Dit betekent dus dat in het buitenland gevestigde werknemers enkel de Belgische grenzen nog kunnen oversteken voor zover zij worden tewerkgesteld in de cruciale sectoren en essentiële diensten. Voor de andere sectoren geldt dat de buitenlandse werknemers verplicht moeten telewerken. Indien dit niet mogelijk is, wordt de uitvoering van hun arbeidsovereenkomst geschorst wegens overmacht. De politie voert grenscontroles uit en elke overtreding zal strikt worden gesanctioneerd.

Gezin/familie

Ik woon in België. Mijn hulpbehoevende (groot)ouders wonen in Nederland en hebben (mantel)zorg nodig. Hoe geraak ik aan een attest?
Mantelzorgers kunnen een attest vragen bij de behandelende huisarts van de (groot)ouders, waarin staat dat hun familielid in Nederland hulp nodig heeft. Voor verplaatsingen binnen België is geen attestering vereist.

Kan ik boodschappen doen voor familie over de grens?

Elke niet-essentiële reis naar Nederland is verboden. Nederlanders die in nood dreigen te kome,n omdat door het coronavirus hun dagelijkse zorg en ondersteuning wegvalt, kunnen aankloppen bij lokale corona-steunpunten, zoals dat van de gemeente Roosendaal (telefoonnummer 14 0165) of www.nlvoorelkaar.nl

Kan ik mijn partner of familie, die in Nederland woont, nog bezoeken?

De grenzen van ons land zijn afgesloten voor niet-essentiële verplaatsingen. Je mag dus enkel de Belgische grens oversteken als dat strikt noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor woon-werkverkeer. Je partner of familielid in het buitenland bezoeken is niet langer toegestaan, behalve als hij/zij hulpbehoevend is. Voorzie in dat geval een doktersattest van zijn/haar huisarts.

Ik woon in Nederland. Een familielid in de Grensstraat (Nederlandse zijde) zorgt mee voor de opvang van mijn kinderen. De Grensstraat is echter niet meer bereikbaar via Nederland. Mag ik nog de grens over?

Bestaande opvangmogelijkheden blijven toegelaten. De gemeente Essen heeft de kortste route naar de Grensstraat vanaf de Ringweg duidelijk aangeven met signalisatieborden.

Hoe zit het met het co-ouderschap voor kinderen tussen ouders die aan beide zijden van de grens wonen?

Co-ouderschap van ouders die in de grensstreek wonen (de ene in België, de andere in Nederland) kan zich blijven verderzetten. Voorzie best een schriftelijk document waarin het co-ouderschap duidelijk staat omschreven (bewijs van omgangsregeling, echtscheidingsvonnis van de rechter of de notaris …).

Dieren

Ik heb een dier (paard, schaap …) aan de andere kant van de grens dat dagelijks verzorging nodig heeft. Mag ik nog over de grens?
Elke niet-essentiële reis naar Nederland is verboden. Als er nog mogelijke verzorgers zijn in Nederland (paard staat bijvoorbeeld in een manege), dan dienen zij de zorg van het dier tijdelijk op zich te nemen. Als je de enige verzorger bent, mag je het dier gaan verzorgen in Nederland. Een schriftelijk document dat de reden van de reis rechtvaardigt, is heel sterk aangeraden (stalovereenkomst, paspoort van het dier …).

Grensarbeiders

Grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen kunnen sinds 22 maart een vignet gebruiken om sneller de grens tussen België en Nederland te passeren. Welke beroepen en sectoren vallen hier onder? Het vignet dient om te voorkomen dat grensarbeiders in deze sectoren worden opgehouden bij de grens en kan ook enkel door hen worden gebruikt. Een overzicht vind je hier:
https://werk.belgie.be/nl/themas/coronavirus/handelszaken-private-en-publieke-bedrijven-en-diensten-die-noodzakelijk-zijn

Het vignet downloaden doe je via de website van het Nationaal Crisiscentrum:
https://crisiscentrum.be/nl/news/grensarbeiders-vitale-sectoren-en-met-cruciaal-beroep-kunnen-sneller-de-grens-met-nederland

Economie over de grenzen heen

Ik moet als zelfstandige activiteiten uitvoeren over de grens. Kan dit nog?
Ja. Een schriftelijk bewijs is heel sterk aangeraden (offerte, bestelbon, zakelijke overeenkomst …). Dit geldt niet voor individuele werknemers.

Vervoer/reizen

Mag ik voor het woon-werkverkeer, bijvoorbeeld naar de haven van Antwerpen, vanuit Essen een kortere route via Nederland nemen (bus BASF fietsroute …)?
Nee, je moet binnen België reizen. Dat geldt voor alle vervoersmiddelen.

Waarom worden binnenkomende reizigers (trein, bus) niet onmiddellijk op koorts gecontroleerd en in quarantaine geplaatst als ze besmet zijn?

Alle niet-essentiële reizen naar België zijn verboden. Buitenlanders die naar ons land willen komen maar hier niet moeten zijn, mogen er dus niet in. Het meten van hun koorts heeft dan ook geen zin. Buitenlanders die wel een legitieme reden hebben om het land in te komen, moeten zich aan onze strenge maatregelen houden en mogen enkel strikt noodzakelijke verplaatsingen maken. Dat is ook zo voor Belgen die naar ons land terugkeren.

Wat met mensen die vastzitten in het buitenland?

Wie zich op dit ogenblik in het buitenland bevindt, wordt aangeraden om de instructies van de lokale autoriteiten heel nauw op te volgen. Meer informatie vind je op we website van Buitenlandse Zaken: https://diplomatie.belgium.be/nl

Ik verhuis van België naar Nederland (of omgekeerd). Kan dit nog?

Een dringende verhuis is toegelaten, mits inachtneming van de opgelegde maatregelen (social distancing …). Een schriftelijk bewijs is heel sterk aangeraden (verhuisdocumenten …).

Langs waar kunnen mensen vanuit Essen nog naar Nederland en omgekeerd?

De gemeente heeft alle grensovergangen met de gemeenten Woensdrecht, Roosendaal, Rucphen en Zundert gesloten. Er zijn nog twee gecontroleerde toegangswegen:
-de grensovergang aan de Moerkantsebaan / Hollandseweg (Woensdrecht)
-de grensovergang aan de Ringweg / Antwerpseweg (Roosendaal)

De Nederlandse zone voorbij de Ringweg (Antwerpseweg richting Roosendaal) laat geen landbouwverkeer toe. Is de grensovergang aan de Moerkantsebaan nog de enige mogelijkheid?

Nee, voor het landbouwverkeer voorziet het gemeentebestuur vier extra doorgangen van en naar Nederland via speciale tractorsluizen. De sassen zijn zo geplaatst, dat alleen landbouwvoertuigen er voorbij kunnen. Al het andere wegverkeer blijft strikt verboden en zal er zich bovendien vastrijden.

Klopt het dat er aan de grensovergang aan de Ringweg mobiele toiletten staan?

Ja, die wc’s zijn er tijdelijk neergezet voor de politiediensten die de grenscontroles uitvoeren.

Bron: gemeente Essen
Foto: Noordernieuws.be

Facebook123
Twitter
Follow Me
Tweet