Laatste nieuws:
Hoe moet je een rotonde precies gebruiken-

Hoe moet je een rotonde precies gebruiken?

Voor veel bestuurders zijn de regels die op een rotonde gelden niet duidelijk. Moet je nu wel of niet je richtingaanwijzers gebruiken? En hoe zit dat met dubbele rotondes? We geven het antwoord op je vragen!

Hoe wordt een rotonde aangeduid?

Op het middeneiland van een rotonde staat altijd het blauwe verkeersbord ‘verplicht rondgaand verkeer’. Aan het einde van de aansluitende wegen op de rotonde vind je ook steeds een omgekeerde driehoek of stopbord. De vorm en grootte van het middeneiland hebben overigens geen belang. Opgepast, niet elk kruispunt met een middeneiland is een rotonde. Wanneer de eerder genoemde verkeersborden ontbreken, geldt gewoon de voorrang aan rechts.

Welke regels gelden op een rotonde?
  • Wie de rotonde op wil, moet voorrang verlenen aan wie er al op rijdt.
  • Je moet de richtingaanwijzer gebruiken wanneer je de rotonde wilt verlaten, maar niet wanneer je de rotonde oprijdt.
  • Bevindt er zich een aanliggend fietspad rond de rotonde, dan moet je extra voorzichtig zijn. Fietsers die zich al op de rotonde bevinden en rechtdoor rijden, hebben voorrang op het verkeer dat wil afslaan.
  • Op een rotonde met meerdere rijstroken mag je de rijstrook kiezen die het best aan jouw bestemming beantwoordt. Er wordt echter wel aangeraden om de rechterrijstrook te gebruiken als je de eerste afslag neemt en om links voor te sorteren als je één van de daaropvolgende afslagen neemt. Binnenkort zal dat ook verplicht worden.
  • Ook wanneer je op de rotonde van rijstrook wisselt, moet je de richtingaanwijzer gebruiken.
  • Rijd je op de linkerrijstrook, maar wil je de rotonde verlaten, dan heeft de bestuurder op de rechterrijstrook voorrang. In dat geval is het vaak veiliger om een extra rondje te maken en op tijd rechts voor te sorteren. Zo houd je ook het verkeer niet op.

Bron: VAB
Foto: Pixabay

Facebook44
Twitter
Follow Me
Tweet
Zoetwater en zoutwater Aquaria - Brouwers Roosendaal