Laatste nieuws:
Overweg Kalmthoutsesteenweg onderbroken

Herstellingswerken Antwerpsesteenweg – fase 2

Door de onlangs uitgevoerde werken op de Antwerpsesteenweg ter hoogte van het kruispunt met de Hoogboomsteenweg en de Vloeiende, zijn er enkele putdeksels verzakt. De aannemer herstelt dit in 2 fasen, waarvan de eerst is afgerond. Een eerste fase werd reeds uitgevoerd begin januari.

Fase 2:

Maandag 24/02 (09:00) – vrijdag 28/02 (06:00u)
Enkelrichting op de Antwerpsesteenweg ter hoogte van de werken, de toegelaten rijrichting is van Mariaburg naar Kapellen. In de andere richting is een omleiding is voorzien via Klein Heiken, Oude Weg en Vloeiende. De werken zelf nemen geen volle dagen in beslag maar er is ook een uithardingstermijn nodig voor het asfalt.

De Lijn

De bussen van De Lijn volgen de omleiding. De halte richting Merksem (Zilverenhoeklaan) zal verplaatst worden naar net voor het rondpunt van het Klein Heiken. De halte richting Kapellen blijft uiteraard behouden.

Bron: gemeente Kapellen
Foto: Pxhere

Facebook37
Twitter
Follow Me
Tweet