Laatste nieuws:
Heraanleg Dorpsstraat Laageind in Stabroek

Heraanleg Dorpsstraat/Laageind in Stabroek

Op 9 september 2019 beginnen voorbereidende werken op de Laageind en Dorpsstraat (N111) in Stabroek. Die werken zijn nodig in het kader van de aankomende herinrichting om de N111 veiliger te maken voor fietsers en voetgangers en een aangenamere leefomgeving te creëren in de dorpskern.

Voorbereidende werken vanaf 9 september

De eerste stap voor de herinrichting is het bouwrijp maken van de voetpaden en bermen. Dat betekent dat de verhardingen en groenzones worden opgebroken en de bomen verdwijnen. Tijdens het rooien van de bomen zet de aannemer mobiele werfsignalisatie in, die mee doorschuift van boom tot boom. Fietsers en voetgangers worden naar de overkant van de straat geleid. Tijdens deze werken is het mogelijk dat de stam van een boom op de rijweg komt te liggen, waardoor de weg telkens kort onderbroken is. Indien nodig regelen tijdelijke verkeerslichten dat het verkeer op de N111 beurtelings voorbij de werfzone kan passeren. Het rooien van de bomen duurt ongeveer 3 weken.

Nutswerken starten eind september

Eind september starten vervolgens de nutswerken. De nutsmaatschappijen verplaatsen en vernieuwen hun kabels en leidingen voor water, gas, elektriciteit en telecom. Zij werken voornamelijk in het voetpad en de berm. Tijdens deze werken kan het verkeer op de N111 steeds in twee richtingen blijven doorrijden, maar moet wel rekening houden met plaatselijke hinder. Fietsers kunnen tijdens het eerste deel van de nutswerken (zuidzijde) over het bestaande fietspad blijven rijden. Wanneer de werken naar de noordkant van de weg verschuiven, voorzien we een afgeschermde doorgang voor fietsers langs de werken.

Het project in een notendop

De N111 in Stabroek is niet alleen een belangrijke gewestweg, maar vormt ook de centrale as in het dorpscentrum van Stabroek. Momenteel is de inrichting van deze weg vooral gericht op gemotoriseerd verkeer. Met de aanleg van nieuwe enkelrichtingsfietspaden aan weerszijden van de weg komt daar verandering in. Bovendien wordt de verkeerssituatie zo aangepast dat ook parkeren veel veiliger en efficiënter zal verlopen. In de schoolomgeving zorgt een aangepaste kiss-and-ridezone ervoor dat kinderen afzetten en ophalen veilig en conflictvrij kan verlopen. Tenslotte wordt er ook groen aangeplant, zodat het aangenaam wonen, werken en winkelen wordt in de Dorpsstraat en Laageind.
De komende maanden staan volledig in het teken van de voorbereidende werken. In het voorjaar van 2020 beginnen de riolerings- en wegenwerken voor de effectieve herinrichting.

Meer info

Alle informatie over de werken op de N111 in Stabroek is steeds terug te vinden via www.wegenenverkeer.be/stabroek. Geïnteresseerden kunnen zich via de site ook abonneren op een digitale nieuwsbrief van AWV over de werken.

Bron: Wegen en verkeer
Foto: Google Streetview

Facebook304
Twitter
Follow Me
Tweet