Laatste nieuws:
GZA Ziekenhuizen gebruiken als eerste hooggespecialiseerde biopsietafel

GZA Ziekenhuizen gebruiken als eerste hooggespecialiseerde biopsietafel

De dienst radiologie van GZA Ziekenhuizen maakt sinds dit voorjaar als eerste ziekenhuis in België gebruik van een 3D tomosynthese biopsietafel. Dat toestel laat toe om nauwkeuriger letsels in de borst te lokaliseren en zo gemakkelijker biopsieën te nemen. Dat zorgt voor meer comfort en minder pijn bij de patiënt.

Grote vooruitgang in borstbiopsie

GZA Ziekenhuizen biedt de biopsietafel (officieel het “Affirm ® 3D Tomosynthesis Breast Biopsy prone biopsy system”) als eerste ziekenhuis in België aan haar patiënten aan. De dienst radiologie van de Antwerpse ziekenhuisorganisatie zet daarmee een belangrijke stap in het afnemen van borstweefsel. “Met de biopsietafel gebruiken we de tomosynthese techniek”, verklaart dokter Anja Bernaerts, radioloog. “Daarbij maken we meerdere opnamen van de borst vanuit verschillende hoeken, zodat een driedimensionaal (3D) beeld ontstaat. Dat alles zonder verhoging van de stralingsdosis in vergelijking met de klassieke mammografie.”

Gedetailleerde resultaten

Wanneer een arts bij een patiënt een afwijking in de borst vaststelt, is die niet altijd volledig duidelijk met een echografie. Er is dan nood aan een mammografie of tomosynthese. Dan gaat het bijvoorbeeld over kleine (micro-)verkalkingen of moeilijk zichtbare verstoringen in de architectuur van de borst. “Zowel bij mammografie als tomosynthese maken we foto’s, maar die laatste techniek geeft een completer resultaat”, vervolgt dokter Bernaerts. “Wanneer een biopsie (afname van borstweefsel) nodig is, blijkt het voordeel in de 3D-benadering van de tomosynthese. De afwijking komt veel nauwkeuriger in beeld, waardoor de trefzekerheid van de naald bij de afname nagenoeg honderd procent is.”

Kortere biopsieprocedure

Het nieuwe toestel zorgt niet alleen voor een accurater resultaat, ook het aantal stappen in de afname van borstweefsel neemt drastisch af. “Het toestel berekent onder andere zelf veiligheidsmarges en de tafel beweegt gedeeltelijk automatisch, wat allemaal resulteert in tijdswinst”, aldus collega dokter Aljosja De Schepper, radioloog. “De duur van de behandeling is dan ook gedaald van drie kwartier naar ongeveer 20 minuten.”

Die snellere workflow moet de behandeling voor de patiënt ook aangenamer maken. “Het afgelopen halfjaar ontvingen we al veel positieve feedback van patiënten. Ze ervaren de procedure als sneller, comfortabeler en minder pijnlijk dan verwacht”, besluit dokter De Schepper.

Bron: GZA Ziekenhuizen

Facebook21
Twitter
Follow Me
Tweet