Groenrand wil op Brechtse Heide kleine landschapselementen stimuleren2

GroenRand wil op Brechtse Heide kleine landschapselementen stimuleren

In grote delen van Vlaanderen lag in het verleden een fijnmazig netwerk van kleine landschapselementen (KLE’s) zoals hagen, knotbomen, houtkanten, ….

Kleine landschapselementen zoals heggen en houtkanten waren decennia geleden een onderdeel van onze cultuurlandschappen. Maar over de jaren heen is dit aspect van ons Vlaamse platteland in slechte staat. Doordat deels de kleine landschapselementen verdwijnen zijn, verdween ook de ecologische functie ervan. Dit zijn namelijk vaak leefplaatsen of verbindingswegen voor dieren, die er kunnen er schuilen, rusten, nestelen of voedsel zoeken.

Meerwaarde voor de landbouwsector

Sommige diersoorten gebruiken de landschapselementen om zich te verplaatsen door een gebied, bovendien komen er heel wat plantensoorten voor. Ten slotte hebben KLE’s ook voor de landbouwsector een meerwaarde. Ze zorgen voor een gunstig microklimaat waardoor gewassen beter groeien, daarnaast bieden ze beschutting aan het vee en zijn ze nuttig bij erosiebestrijding.

Groenrand wil op Brechtse Heide kleine landschapselementen stimuleren

Heide steeds meer in de verdrukking

Tot in het begin van de vorige eeuw vond je in het centrale deel van het beschermd landschap ‘Brechtse Heide’ nog een uitgestrekte heide. Met de komst van nieuwe landbouwtechnieken en door een toegenomen bebossing kwam de heide steeds meer in de verdrukking. De heide trok zich terug in de hoekjes en kantjes van het landschap.
Vandaag vind je nog waardevolle relicten in de wegbermen, rond de vennen en in de boscomplexen. De meer dan 100 poelen, putten en vennen die in de heide lagen vind je vandaag nog terug in en tussen de akkers en graslanden en in de omliggende bossen. De kern van het landschap is een opvallend vlak en open landbouwgebied dat langs verschillende zijden omzoomd wordt door grote boscomplexen.

Het Regionaal Landschap de Voorkempen wenst in 2020 kleine landschapselementen op de voorgrond te brengen. De Antitankgracht staat via golfterrein Rinkven in verbinding met de Brechtse Heide en het Molenbos. Een groot deel van de houtkanten op de Brechtse Heide is intussen partieel verdwenen. Het is dan ook belangrijk om de resterende landschapselementen te herstellen en terug te vervolledigen.

Foto’s: Dirk Weyler

DW

Facebook73
Twitter
Follow Me
Tweet


Alarm Van Loon en Benga Security zijn nu één!