Laatste nieuws:
GroenRand wil dat fietspad langs Antitankgracht wordt doorgetrokken

GroenRand wil dat fietspad langs Antitankgracht wordt doorgetrokken

De milieuvereniging GroenRand vraagt aan het gemeentebestuur van Brasschaat en aan het Regionaal Landschap om het fietspad langs de Antitankgracht op Brasschaats grondgebied door te trekken.

GroenRand streeft naar het vervolledigen van een langzame fiets- en wandelroute. Men kan fietsen langs domein Vrieselhof, het Drijhoeksbos, De Inslag, de kinderboerderij Mikerf, Perron Noord, het Gunfire Museum, het fort van Brasschaat en De Uitlegger. Daarom vraagt GroenRand dringend om het stuk tussen domein De Inslag en domein De Uitlegger te realiseren. GroenRand wacht reeds vier jaar geduldig af en hoopt dat er nu eindelijk schot in de zaak komt.

Consensus tussen betrokken partijen

Jaren terug was er een consensus tussen alle betrokken partijen en gemeenten om de missing links weg te werken en het fietspad naast de Antitankgracht zou verlengd worden tot in Stabroek. Alles tezamen zou dit zes kilometer naast de gracht zelf zijn, de rest zijn omleidingen voor natuurrustgebieden of privédomeinen. Op grondgebied van Brasschaat zou het over ± 2,7 kilometer gaan. De provincie Antwerpen, de betrokken gemeenten en het Regionaal Landschap de Voorkempen waren destijds de initiatiefnemers voor de uitbouw van deze toeristisch-recreatieve infrastructuur. Zij moeten dit uitvoeren volgens dit consensustracé dat opgenomen is in het rapport “Integraalstudie Recreatieve ontsluiting van de Antitankgracht”, dat werd opgesteld in opdracht van Provincie Antwerpen.

Hoge prioriteit

Vanuit een grondige recente screening van zowel het landschapsbeheerplan als van het consensustracé, werd het fietspad benoemd als hoge prioriteit. Daaruit blijkt dat het fietspad in Brasschaat veel te smal is, het laatste stukje is zelfs onberijdbaar. De fietspaden moeten aan bepaalde technische veiligheidsvoorwaarden voldoen. De ideale breedte is twee meter, maar mag desgevallend versmallen naar 1,5 meter. De ondergrond mag geenszins beton zijn, maar moet uniform uit boskiezel bestaan. Het onderhoud zou intergemeentelijk moeten gebeuren.

GroenRand vraagt ook maatregelen om de otter te beschermen, dit zou ook nuttig zijn voor de vispopulatie om zich beter kunnen verplaatsen.

Foto: Dirk Weyler

DW

Facebook214
Twitter
Follow Me
Tweet