Laatste nieuws:
Gemeente Essen en AZ Klina willen volwaardig ‘Zorgpunt’ realiseren
Vlnr: Ludo Van Kets, Helmut Jaspers, Imelda Schrauwen, dr. J. Baert, dr. C. Cuyt, Gaston Van Tichelt, dhr. Kockx

Gemeente Essen en AZ Klina willen volwaardig ‘Zorgpunt’ realiseren

De afstand Essen en het ziekenhuis in Brasschaat, AZ Klina, is voor veel mensen een probleem. Met name voor senioren en mensen zonder eigen vervoer. De bereikbaarheid van het ziekenhuis met openbaar vervoer is echter zo slecht, dat dit eigenlijk geen optie is. Vandaag tekenden het gemeentebestuur van Essen en AZ Klina een engagementsverklaring voor de ontwikkeling van een zorgencentrum in de gemeente.

Gemeente Essen, OCMW en AZ Klina bundelen krachten

De gemeente Essen, het OCMW en AZ Klina werken al geruime tijd samen aan een oplossing, om medische zorg binnen direct bereik te hebben. Het toekomstige ‘Zorgpunt’ zal uitgebreide zorg kunnen leveren, opvolging kunnen geven aan tussentijdse controles bij chronisch zieken, controles bij zwangerschappen door vroedvrouwen, complexe woonzorg, preventie,… Dit zijn slechts enkele voorbeelden.

Breed spectrum aan zorg

Door de geweldige en duurzame samenwerking tussen AZ Klina en de gemeente Essen kunnen expertises gebundeld worden. De gemeente Essen zal voor huisvesting zorgen en zoeken naar subsidiemogelijkheden. AZ Klina zal voor de invulling zorgen en op die manier een breed spectrum aan zorg bieden. Om te beginnen werd er gedacht om het toekomstige ‘Zorgpunt’ te huisvesten in de polikliniek. Maar dit gebouw, dat nog steeds in bezit is van de Gasthuiszusters in Antwerpen, moet echter dringend gerenoveerd worden.

Zorg dicht bij huis
“We moeten dichter bij de mensen staan”, zegt Ludo Van Kets (voorzitter Raad van bestuur AZ Klina), “en zorgen dat er een zorgpunt in het noorden van Antwerpen komt.” “Dit is een grote doorbraak voor de Essenaren op het gebied van volksgezondheid”, zegt burgemeester Gaston Van Tichelt. “Zorg dicht bij huis.” Maar het kan ook grensoverschrijdend voor mogelijkheden zorgen. Het nieuw te realiseren ‘Zorgpunt’ zal gehuisvest worden in de huidige OCMW-campus aan het Kerkeneind. Mensen die over de grens wonen, moeten hier op termijn ook terecht kunnen voor zorg. Op dit moment zijn er in Nederland echter heel andere regels, die niet zo soepel zijn als hier in België. Dus dat behoort op dit moment nog niet tot de mogelijkheden.
 

“Een grote doorbraak voor de Essenaren op het gebied van volksgezondheid”

Verhuizingen prioriteit nummer 1

Het is de bedoeling dat het ‘Zorgpunt’ binnen een jaar gerealiseerd wordt. De mensen die in de OCMW-campus werken, verhuizen naar het gemeentehuis. Het gemeentehuis wordt geïntegreerd met het politiebureau aan de Kapelstraat en het politiekantoor verhuist naar het stationsgebouw. De snelheid waarmee deze verhuizingen gerealiseerd kunnen worden, is nu prioriteit nummer 1. De OCMW-campus zal dan aangepast worden naar de maatstaven van AZ Klina. Een geweldige oplossing voor de bewoners van Essen en directe omgeving!

LW

Facebook60
Twitter
Follow Me
Tweet