Gemeente Essen, Bosgroep en Stichting Kempens Landschap hebben oor voor bezorgdheden

Gemeente Essen, Bosgroep en Stichting Kempens Landschap hebben oor voor bezorgdheden

Aangepaste beheerwerken voor een gezonder bos in park Redemptoristen

Dit najaar staan er werken gepland in het park Redemptoristen in Essen. Deze kaderen in het bosbeheerplan en moeten het domein gezonder en klimaatbestendiger maken. Heel wat Essenaren zijn bezorgd en tekenden een petitie om de kap tegen te houden. Ook in de gemeenteraad van 31 augustus maakte een inwoner haar bezorgdheden over. Op basis van de bemerkingen zullen de partners de onderhoudsplannen voor het bos nog bijsturen.

In 2014 stelden specialisten, in samenwerking met onder andere het Agentschap Natuur en Bos (ANB) en de Bosgroep Antwerpen Noord, een uitgebreid bosbeheerplan op voor de publieke en verschillende private bossen. Dat plan werd na een openbare consultatieronde goedgekeurd door de Vlaamse overheid. De gemeente heeft daarom ook geen bevoegdheid meer om kapvergunningen of kapweigeringen af te leveren. Om de impact op de natuur, het uitzicht en de beleving van het park te spreiden in de tijd, werd het beheerplan voor het domein Redemptoristen in 2016 al eens bijgestuurd.

Infowandeling

De geplande werken voor de volgende fase zorgden de voorbije dagen echter voor ongerustheid bij een aantal Essenaren. Op 11 augustus organiseerden Kempens Landschap, De Bosgroep Antwerpen Noord en de gemeente Essen daarom een infowandeling over het belang van bosonderhoud. Dit om de bezoekers van het park op de hoogte te brengen van de plannen en de nodige duiding te geven. Toch bleef de bezorgdheid groot. Enkele bezoekers richtten een online petitie op tegen de kap van bomen. De gemeente Essen bezorgde de petitie aan de Bosgroep Antwerpen Noord en de Stichting Kempens Landschap – de eigenaar van het domein-, zodat zij op de hoogte zijn van de bezorgdheden. In onderling overleg werd afgesproken om te bekijken hoe ze de werken anders kunnen aanpakken. Nog steeds met oog op een toekomstgericht beheer en de noodzakelijke omvorming naar een gezonder, duurzamer en klimaatbestendiger park en bos. “Soms zijn kapwerken nu eenmaal nodig en maken ze deel uit van een weldoordachte en noodzakelijke aanpak om het bos gezond te houden en de biodiversiteit op lange termijn te beschermen”, vertelt schepen van Milieu Helmut Jaspers. “Er zal en mag hier evenwel geen vierkante meter natuur verloren gaan.”

Werken aan een gezonder bos

Lang geleden werden in het domein Amerikaanse eiken en Corsicaanse dennen aangeplant. Ook enkele dreven bestaan uit een mix van Amerikaanse en inlandse eiken. De Amerikaanse eiken groeien sneller dan de inheemse eiken, waardoor die meer en meer verdrongen raken. Nochtans zijn het de Europese eiken die zich tot echte veteraanbomen kunnen ontwikkelen en honderden jaren oud worden als ze voldoende licht krijgen. Volgens het beheerplan moeten daarom de Amerikaanse eiken in de dreven en, meestal kleinere, zaailingen verwijderd worden. Zo krijgen de zomereiken de kans om oud te worden en kan het bos verjongen. De werken helpen het bos bovendien om beter bestand te zijn tegen de klimaatverandering. De opbrengst van de houtverkoop wordt opnieuw geïnvesteerd in het domein, voor heraanplantingen en beheerwerken. Verder wordt een deel van het naaldhout omgezet naar inheems loofhout en worden de woekerende rododendrons in de boskern ingetoomd, zodat de bodem niet te zuur wordt.

Vleermuizenpopulatie

In het bos leven verschillende soorten vleermuizen. De vrees bestaat dat de kap van de bomen hun leefgebied verstoort. Om dit verder na te kijken, gebeurt er een vleermuizenonderzoek, in samenwerking met Natuurpunt. “De mogelijke schade aan de vleermuizenpopulatie moet zo goed als onbestaande zijn. Daarom
wordt de periode van de werken afgestemd op de aanwezigheid van de vleermuizen. Er blijven zeker nog voldoende oude bomen aanwezig in en rond het domein”, aldus Helmut Jaspers.

Wat gaat er nu gebeuren?

In september komt er een raadscommissie bijeen. Daar geven vertegenwoordigers van Stichting Kempens Landschap en de Bosgroep Antwerpen Noord toelichting en bespreken ze de plannen met de gemeenteraadsleden. Die avond kunnen ook geïnteresseerden nog vragen stellen. De kap wordt sowieso gespreid. Zo is er minder storing voor de natuur. Ondertussen doet een boomchirurg onderzoek naar zieke en dode bomen in de esdoorn- en kastanjedreef. Bomen die een gevaar vormen voor de bezoeker, worden gerooid en zo snel mogelijk vervangen om het dreefkarakter te vrijwaren. Op de kop van deze dreef worden er twee esdoorns zeer binnenkort gerooid, om veiligheidsredenen. Stichting Kempens Landschap bekijkt naast de voorziene aanplant van groepjes jonge bomen en bosranden ook nog de aanplant van grotere, individuele landschapsbomen. De Stichting onderzoekt of het vervolledigen en bijplanten van de dreven nog dit najaar kan gebeuren, afhankelijk van de beschikbaarheid van de bomen. Ten slotte wordt er verder gewerkt aan de opwaardering van de hoogstamboomgaard. “We begrijpen dat deze werken bij sommige mensen vragen doen rijzen. In deze tijden wordt de aandacht voor natuur en klimaat – gelukkig maar – steeds groter”, aldus schepen van Milieu Helmut Jaspers. “Daarom heb ik aan de Bosgroep en de Stichting Kempens Landschap gevraagd om zo snel mogelijk meer uitleg te geven over het bosbeheerplan, en om de werken aan het domein Redemptoristen te bespreken tijdens de volgende publiek toegankelijke raadscommissie. We evalueren het huidige bosbeheerplan en zetten het om naar een ‘natuurbeheerplan’, aangepast naar de nieuwste inzichten.”

Bron: gemeente Essen
Foto: Noordernieuws.beAlarm Van Loon en Benga Security zijn nu één!