Laatste nieuws:
Eiken in Kasteeldreef

Eiken in Kasteeldreef

Om veiligheidsredenen zullen de Amerikaanse eiken in de Kasteeldreef plaats ruimen voor inlandse zomereiken.

De toestand van de straatbomen in de Kasteeldreef wordt al geruime tijd opgevolgd door het gemeentebestuur. Uit de verslagen van externe boomdeskundigen is gebleken dat vooral de situatie van de Amerikaanse eiken erg zorgwekkend is. Op oudere leeftijd worden deze immers zeer gevoelig voor aantastingen, waardoor er houtrot optreedt, met zware takbreuk (of erger) tot gevolg. Jaarlijks moet de gemeente zo’n 3 bomen in de straat verwijderen uit veiligheidsoverwegingen. Met de storm van 10 maart zijn er nog 5 bomen in de straat omgewaaid.

Tijdens de collegezitting van 18 maart 2019 werd dan ook beslist om deze Amerikaanse eiken zo snel mogelijk te rooien, met het oog op de veiligheid van weggebruikers en bewoners. In totaal gaat het om een 170-tal bomen.

Vooraan in de straat staan inlandse zomereiken. Aangezien de toestand van deze bomen goed is en zij geen acuut gevaar betekenen, blijven deze 100 zomereiken vooraan in de straat behouden.

Planning

De firma Bosontginning Carma uit Stabroek zal na de paasvakantie, op dinsdag 23 april, starten met het rooien van de bomen. De werken zullen maximaal 4 weken in beslag nemen. Er wordt gewerkt op weekdagen tussen 8.00 en 16.30 uur. Tijdens de werken zal de straat afgesloten worden voor doorgaand verkeer. Er wordt gewerkt met een mobiele werf, waardoor er plaatselijk hinder zal zijn in de straat, maar de woningen zullen wel steeds bereikbaar blijven. Na het kappen van de bomen zullen de stronken op de bermen uitgefreesd worden. Nadien maken ook de nutsmaatschappijen van de gelegenheid gebruik om de nodige werken op de bermen uit te voeren.

Heraanplanting

Tijdens de winter 2019-2020 zullen circa 200 nieuwe straatbomen op de bermen worden aangeplant. Er werd gekozen om de Amerikaanse eiken te vervangen door inlandse zomereiken (Quercus robur) om verschillende redenen:
-zomereiken zijn inheemse, hoogstammige bomen die op termijn opnieuw een imposante uniforme dreef zullen vormen
-het zijn goede toekomstbomen: als ze goed kunnen ontwikkelen kunnen ze 250 jaar oud (of zelfs ouder) worden
-het zijn interessante klimaatbomen: ze zijn prima bestand tegen het opwarmende klimaat en hebben ook een hoge weerstand tegen wind, droogte en hogere vochtgehaltes
-zomereik kent weinig aantastingen
-zomereiken vormen grote volle kruinen die veel fijn stof kunnen vangen en veel CO2 kunnen absorberen.

meer info

Wie meer informatie wil over de werken, kan je contact opnemen met de dienst Publieke Ruimte & Leefmilieu via ruimte@kapellen.be of 03 660 66 38.

Bron: gemeente Kapellen
Foto: Pixabay

Facebook7
Twitter
Follow Me
Tweet