Laatste nieuws:
Een “elektrische black-out” hoe beschermt men zich

Een “elektrische black-out”: hoe beschermt men zich?

De media heeft het regelmatig over een eventuele “elektrische black-out” die tijdelijk sommige gebieden tijdens de winter zou kunnen treffen. Hoe bereidt men zich het best voor op een dergelijk scenario?

Is een “elektrische black-out” mogelijk?

Sinds de opkomst van technische problemen bij (en het stilleggen van) sommige kerncentrales, bestaat de vrees dat er deze winter een schaarste zou ontstaan in de elektriciteitsvoorziening. Hierdoor zou een “black-out” zou ontstaan, m.a.w. een volledige en tijdelijke stopzetting van de elektrische voorziening in een bepaalde zone, zodat bij de verbruikers een panne ontstaat “voor de meter”.

Wat is de kans?

Volgens de experten is het risico op een “black-out” bestaande, maar weinig waarschijnlijk, aangezien de bevoegde overheden de nodige maatregelen willen treffen om elke stroomonderbreking te vermijden. Een dergelijke black-out zou immers catastrofale gevolgen hebben op meerdere niveau’s in het land (economie, veiligheid, gezondheidszorg, verkeer, …).
Indien er een probleem optreedt bij de stroomvoorziening, zullen eerst andere middelen worden ingezet om het verbruik van elektriciteit op het grondgebied te beperken. Een elektrische black-out zou slechts een allerlaatste optie zijn. Deze zou bekend worden gemaakt via de media, beurtelings beperkte geografische zones treffen en beperkt zijn in de tijd (vermoedelijk van 17:00 tot 20:00).

Hoe kan men zich beschermen?

Wat kan een verbruiker doen wanneer hij te kampen heeft met een dergelijke stroompanne?

 • Blijf op de hoogte door de mededelingen te volgen van de overheid, de media en de energieleveranciers. Klik op de link: Stroomindicator “Off/On”, een website ingesteld door de overheid die het risico op een eventueel stroomtekort vandaag en de komende dagen weergeeft.
 • Het is mogelijk om zijn huis te beschermen en enkele eenvoudige voorzorgsmaatregelen te treffen in geval van een stroompanne:
 • Voorzie tijdig een alternatieve verlichting die niet afhankelijk is van de elektriciteit: zaklampen met batterijen, olielampen, kaarsen, enz.
 • Ga na waar er alarmsystemen zijn die naar aanleiding van een elektriciteitspanne in werking zouden kunnen treden of een alarmsignaal zouden kunnen luiden en plaats ze tijdelijk buiten werking.
 • Wilt u tijdens de stroompanne autonoom blijven? Het is mogelijk om stroomgeneratoren te huren in sommige gespecialiseerde winkels of bij verhuurders van (bouw)materiaal. Het is ook mogelijk om er te kopen, bvb. in sommige doe-het-zelfwinkels. Informeer u voldoende op voorhand.
 • Informeer u op voorhand over de te volgen procedure om uw verwarmingstoestellen en/of waterboilers terug in gang te zetten na een elektrische panne.
 • Indien de stroom in de winter wordt afgesloten wanneer de buitentemperatuur negatief is, is het aangewezen om de buitenleidingen van uw woning beschermd te hebben met isolatiemateriaal.
 • Ondanks een stroompanne zullen koelkasten en diepvriezers de voedingswaren koel (of koud) houden gedurende meerdere uren (sommige zelfs tot meer dan 24u). Vermijd echter om de toestellen te vaak te openen, zodat ze niet opwarmen.
 • Doe al het nodige om de aanwezige warmte in de woning te behouden. Open niet onnodig deuren of vensters indien het buiten koud is en sluit alle plaatsen af waar koude lucht in de woning zou kunnen binnendringen.
 • Gedurende de stroompanne is het best om alle bewoners samen te brengen in één enkele ruimte, in het bijzonder de kinderen en kwetsbare personen. Blijf vooral kalm.
 • Zorg ervoor dat uw communicatiemiddelen (gsm) opgeladen zijn, zodat u de hulpdiensten indien nodig kunt contacteren.
 • Schakel de elektrische toestellen uit die na de stroomonderbreking meteen veel energie zullen verslinden, dit om een overlast te vermijden. Schakel die toestellen pas na de panne en één voor één geleidelijk aan.
 • Blijf binnen: indien u in een appartementsgebouw woont, zullen de liften niet werken en is het niet zeker of de trappen verlicht zullen zijn. Daarenboven zal een black-out de buitenverlichting én de verkeerslichten hebben uitgeschakeld.

De beste oplossing bestaat er dus in om rustig thuis af te wachten tot de stroompanne voorbij is.

Bron: Europ-assistance.be
Foto: Pixabay

Facebook37
Twitter
Follow Me
Tweet
Q8 Tempo Oil - Essen - Goedkoopst tanken in Essen