De werking van uw afvalintercommunale

De werking van uw afvalintercommunale

IGEAN organiseert de inzameling, overslag en de verwerking van huishoudelijk afval. Omdat de werking van een afvalintercommunale niet altijd goed gekend is bij het grote publiek werd er een animatiefilm gemaakt.

Deze animatie heeft als doel:
de werking van een afvalintercommunale te verduidelijken
de rol en het belang van de publieke afvalsector in de verf te zetten.
De animatie werd gefinancierd door het communicatiefonds van Interafval. Interafval is het samenwerkingsverband van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), alle Vlaamse afvalintercommunales en andere lokale besturen die instaan voor lokaal afvalbeleid.

JH

Facebook4
Twitter
Follow Me
Tweet


Alarm Van Loon en Benga Security zijn nu één!