Laatste nieuws:
De schaar erin Snoeien is zelden noodzakelijk voor bomen

De schaar erin? Snoeien is zelden noodzakelijk voor bomen

Snoeien doet groeien, wordt wel eens gezegd. Daardoor denk je misschien dat het goed is voor bomen? Dat is zeker niet het geval.

Snoei zo weinig mogelijk

Snoeien is zelden noodzakelijk voor bomen. Het is meestal zelfs niet goed: het bladvolume vermindert, waardoor de boom in een stresstoestand terechtkomt. De snoeiwondes vormen een mogelijke toegangspoort voor infecties (bijvoorbeeld zwammen) en er kunnen inrottingen ontstaan. Bij zware snoeiwerken zullen er ook wortels afsterven waardoor de stabiliteit van de boom in het gedrang kan komen. Snoeiwerken worden bijna altijd in functie van de mens uitgevoerd. De belangrijkste regel is daarom: snoei zo weinig mogelijk. Moet je toch snoeien? Houd dan rekening met wat volgt.

Soorten snoeiingrepen

Het inkorten van een tak die over je dakgoot hangt, is minder ingrijpend dan het knotten van je boom. Onder zware of grondige snoeiwerken vallen alle snoeivormen die de vorm van je boom drastisch wijzigen, zoals kandela(be)ren, knotten, toppen, het inkorten van vele of alle gesteltakken, … Wanneer je meer dan 20% van de kruin snoeit, is dit voor je boom een zware ingreep. Wil je toch snoeien om bijvoorbeeld meer licht te krijgen in je woning? Moeten er enkele probleemtakken worden verwijderd of denk je dat de boom niet meer veilig is? Vraag dan eerst professioneel advies. Met een advies op maat en met de juiste ingrepen kan je op termijn grote, dure ingrepen vermijden. Voor professioneel advies kan je terecht bij twee types vakmannen: een ETW (Euopean Tree Worker) of een ETT (European Tree Technician). Een ETW voert vooral de werken uit en heeft voldoende bomenkennis om eenvoudige onderzoeken uit te voeren. Een ETT geeft zowel eenvoudig als meer gespecialiseerd advies.

Algemene snoeiregels
  • Snoei beter niet in de lente/ herfst. De sapstromen steken in die periode al hun energie in de opbouw/afbraak van de bladeren.
  • Wil je een aantal takken verwijderen? Beperkte snoei doe je best in de zomer. In deze tijd van het jaar is er het meeste kans op een snelle wondafgrendeling. Zorg er voor dat je snoeiwondes niet groter zijn dan een muntstuk van € 2.
  • Zware snoeipraktijken doe je het best in de winter, wanneer de sapstroom een winterrust houdt. Voor grote snoeiwerken moet je sowieso eerst een vergunning aanvragen. Vergunning nodig? Voor een standaardonderhoud van je boom is geen vergunning nodig.
  • Wil je enkele dode takken verwijderen of heb je al eerder een vergunning gekregen om je boom te knotten? Dan wordt dit beschouwd als onderhoudssnoei en moet je dit niet opnieuw aanvragen. Ook voor een correcte ‘begeleidingssnoei’ van jonge bomen heb je geen vergunning nodig.

In de gemeente Kapellen heb je wél een vergunning nodig als je bomen wil rooien, maar ook als je ze grondig wil snoeien. Vraag dus op tijd je omgevingsvergunning aan. Deze kan je digitaal aanvragen via het omgevingsloket. Bij de beoordeling van de aanvraag van zware snoeiwerken, zal er steeds iemand van de gemeente ter plaatse komen om de aard, de mogelijkheden en de noodzaak van de snoeiwerken te bekijken.

Bron: gemeente Kapellen
Foto: Pixabay

Facebook46
Twitter
Follow Me
Tweet