Laatste nieuws:
De Europese milieuzones

De Europese milieuzones

In welke landen en steden gelden er toegangs- of verkeersbeperkingen? Hoe kan men zich in orde stellen?

Een zeer uiteenlopende wetgeving per land

In Europa gelden in een steeds hoger aantal steden en stedelijke gebieden restrictieve verkeersregels in milieuzones, o.a.:
-verkeersbeperkingen
-toegangsbeperkingen voor voertuigen die als “vervuilend” (diesel) worden beschouwd
-de verplichting om een milieusticker aan te schaffen
-de invoering van tolheffing in de stad

Een zeer uiteenlopende terminologie

In het buitenland kunt u te maken hebben met een heleboel uiteenlopende afkortingen of terminologieën, zoals Umwelt-Pickerl (Oostenrijk), ZCR (België), Ecosticker (Denemarken), ZBE (Spanje), ZTL (Italië), Milieuzone (Nederland), ZER (Portugal), LEZ (Groot-Brittannië), Miljözoner (Zweden), ZCR en Crit’Air (Frankrijk), enz.

Deze woorden slaan op verkeersregels die in Europa alsmaar meer voorkomen. Het probleem is dat ze niet overal coherent zijn en dat er veel verschillen bestaan tussen landen. Zelfs in België hebben de verschillende regionale overheden een andere aanpak.
Deze regelgeving heeft niet alleen gevolgen voor de lokale bevolking maar ook voor buitenlandse toeristen die met de wagen door de stad reizen, of de regio bezoeken of er verblijven.

Informeer u tijdig

Voordat u met de auto op vakantie gaat, is het daarom nuttig, of zelfs onontbeerlijk om goed geïnformeerd te zijn en om te controleren of de stad waar u gaat verblijven of die u met de auto wilt bereiken een specifieke beperking oplegt. Wees ook voorzichtig als u een huurvoertuig gebruikt dat niet conform is of niet over de vereiste sticker of vergunning beschikt.

Hoe vindt u de juiste informatie?

Ontdek de geldende regels per land door de gids te raadplegen die op de website van Car del Mar te vinden is. U vindt er nuttige informatie over:
-de steden en milieugebieden met verkeersbeperkingen
-de vereiste stickers of taksen
-toegangsverbod van sommige type voertuigen
-de eventuele boetes
-de link naar de bevoegde instanties

Klik hier om de website te raadplegen.

Tip: wees voorzichtig met sommige (internationale) commerciële sites die u de verkoop van milieustickers aanbieden. Hun prijzen zijn niet altijd in overeenstemming met de officiële tarieven en ze kunnen u aanzienlijke verzendkosten in rekening brengen. Geef in plaats daarvan de voorkeur aan de websites van officiële instanties (u vindt ze in bovenstaande website).

Bron: Europ-assistance.be
Foto: Pixabay

Facebook30
Twitter
Follow Me
Tweet