Laatste nieuws:
Betere fietsverbinding tussen Brasschaat en Ekeren op komst

Betere fietsverbinding tussen Brasschaat en Ekeren op komst

Lantis, de bouwheer van de Oosterweelverbinding, wil de fietsverbinding tussen Brasschaat en Ekeren verbeteren in het kader van de ‘Modal Shift’.

De verbetering van de fietsverbinding via de Zwaantjeslei kadert binnen het programma om van de fiets een nog beter alternatief voor de wagen te maken. Pidpa maakt van meteen van de gelegenheid gebruik om van een gemengde riolering over te schakelen naar een gescheiden riolering (regenwater en afvalwater in een apart rioleringsstelsel).

Het bestaande fietspad in de Zwaantjeslei wordt opengebroken en er wordt een nieuw, verhard dubbelrichtingsfietspad van 3 meter breed aangelegd aan de oneven zijde van de Zwaantjeslei. Na de aanleg van de riolering wordt de rijweg heraangelegd in asfalt. Aan het kruispunt van de Acacialei en de Baillet-Latourlei worden enkele aanpassingen uitgevoerd die de verkeersveiligheid en het fietscomfort verhogen.

Nog even wachten

Vanaf 8 januari starten de voorbereidende nutswerken (elektriciteit, openbare verlichting, telecom, water). Deze werken duren ongeveer anderhalve maand en gebeuren gefaseerd. De verdere uitvoering van het dossier staat op de planning voor einde 2024. Het is momenteel nog wachten op een aantal vergunningen. Tevens heeft de hydraulische studie vertraging opgelopen, aangezien er extra onderzoeken nodig bleken.

MLH

Foto: © Freepik

Facebook15
Twitter
Follow Me
Tweet