Laatste nieuws:
Autopech op een autosnelweg in Wallonië

Autopech op een autosnelweg in Wallonië

Een nieuwe procedure voor een snelle tussenkomst op de autosnelwegen in Wallonië

Sinds vrijdag 13 december 2019 is er een nieuwe procedure van kracht in geval van pech of immobilisatie op een Waalse autosnelweg of op een gelijkgestelde weg.
De procedure is vergelijkbaar met hetgeen al vele jaren in Vlaanderen wordt toegepast (FAST). Het doel van de overheid is om te zorgen voor een betere organisatie en veiligheid en een vlottere tussenkomst wanneer een voertuig op de snelweg geïmmobiliseerd is zodat de normale verkeerssituatie zo snel mogelijk hersteld kan worden.

Voor de pechverhelping van voertuigen (minder dan 3,5 ton), gebruikt de overheid het SIABIS+ platform.Dit platform is gelinkt aan een databank die de pechverhelping snel kan toevertrouwen aan een pechverhelpings- of depannagedienst die over de SIABIS + goedkeuring beschikt en die in de buurt gevestigd is van de plek van het gebeuren.

Wat indien u een autopech hebt op een autosnelweg in Wallonië?

Is uw wagen geïmmobiliseerd op een autosnelweg in Wallonië of een met een autosnelweg gelijkgestelde weg?
1.Bij autopech dient u uw voertuig, de medepassagiers en uzelf in veiligheid te brengen. U zet uw noodknipperlichten in werking en brengt uw voertuig (indien mogelijk) op de pechstrook. Bij het uitstappen zorgt u ervoor dat uzelf en elk ander inzittende een fluovestje draagt en dat iedereen zich in veiligheid brengt achter de vangrails. Duid de aanwezigheid aan van het voertuig (gevarendriehoek).
2.Neem contact op met uw bijstandsmaatschappij (dit is immers ook nodig voor een eventuele terugbetaling). Deze zal een bijstandsdossier openen en een takeldienst sturen (wat steeds het geval is voor de leden van Europ Assistance die op de Waalse autosnelwegen geïmmobiliseerd zijn).
3.Indien u geen lid bent van een bijstandsmaatschappij, zal u contact moeten opnemen met de 101 die op basis van uw lokalisatie een takeldienst zal sturen.

De terugbetaling van de pechverhelping door uw bijstandsmaatschappij

Indien u de pechverhelping van de 101 hebt moeten gebruiken, moet u weten dat de tarieven van die depannagediensten door de overheid zijn vastgesteld op 150 euro exclusief BTW van maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 19.00 uur, en op 225 euro exclusief BTW ‘s nachts, in het weekend en op feestdagen. Het is niet uitgesloten dat extra kosten in rekening worden gebracht indien een specifieke signalisatiewagen noodzakelijk is.

Na de tussenkomst zal een factuur worden opgemaakt ter attentie van de eigenaar van het voertuig (in geval van autopech). Bij een ongeval wordt de factuur opgestuurd naar de persoon die de burgerlijke aansprakelijkheid draagt. Deze zal factuur eerst moeten betalen.

Tip:

Controleer de Algemene Voorwaarden van uw pechbijstandscontract en ga na of er een financiële tegemoetkoming voorzien wordt. Deze kan enkel slaan op de depannagedienst of op zowel de depannagedienst als de signalisatiekosten.

Ter informatie: Sommige contracten van Europ Assistance, waaronder de voormalige jaarcontracten (Jaarlijks en Jaarlijks+) met optie pechverhelping, voorzien de terugbetaling van de takeldienst tot max. 250 eur (dit maximumbedrag is normaliter toereikend voor een klassieke takeldienst), maar sluiten de signalisatiekosten uit.
In de nieuwe jaarformules “Light”, “Smart”, “Sport” en “VIP”, worden – in de optie “Mobiliteitsbijstand” – de signalisatiekosten wel ten laste genomen evenals de kosten van de takeldienst tot max. 250 eur.

En op de Vlaamse autosnelwegen?

In Vlaanderen geldt het FAST-systeem. Meer informatie hierover vindt u hier.

Bron: Europ-Assistance.be
Foto: Pixabay

Facebook31
Twitter
Follow Me
Tweet