Laatste nieuws:
Wuustwezel breekt de stenen uit

Wuustwezel breekt de stenen uit

Het lokaal bestuur van Wuustwezel is volop aan het ‘tegelwippen’. Overbodige tegels en verharding op het openbaar domein moeten plaats maken voor waterdoorlatende alternatieven. Ontharden en vergroenen dus. Zo zetten we ons klimaatbeleid verder om in de praktijk… én tonen we dat het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen ons menens is.

Groenblauwe maatregelen

Wuustwezel heeft zich geëngageerd om maatregelen te nemen tegen de klimaatopwarming. Het lokaal bestuur ondertekende het burgemeestersconvenant 2030, maakte een gemeentelijk klimaatactieplan op en onderschreef het Vlaamse energie- en klimaatpact met de opmaak van haar eigen Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP). “Een belangrijk speerpunt in ons klimaatbeleid zijn de groenblauwe maatregelen”, vertelt
schepen van duurzaamheid, leefmilieu en klimaat Pieter Cools (CD&V). “Groen staat voor de aanleg van bijkomende groenaanplantingen en blauw staat voor meer ruimte maken voor de infiltratie, buffering en/of opvang van hemelwater. Concreet hebben we de ambitie om tegen 2030 per inwoner één boom bij te planten, dus ruim 21 000 bijkomende bomen tegen 2030. We willen ook 0,5 meter haag bijplanten per inwoner, dus moet er 11 km haag bij komen.”

Ontharden

Ook moeten we ingrijpend gaan ontharden. Dat is geen doel op zich, maar een middel om meer ruimte te geven aan water dat op die manier weer beter kan infiltreren in de bodem. Bovendien kunnen we die ontharde ruimte weer aanplanten zodat we ook meer groen krijgen in het straatbeeld, wat de kwaliteit van onze leefomgeving sterk verbetert. Schepen van openbare werken Kris Van Looveren (CD&V): “De laatste jaren proberen we die aanplantingen bovendien bij- en vlindervriendelijk te maken zodat ook de biodiversiteit er wel bij vaart. We hebben tussen 1 januari 2021 en nu al heel wat inspanningen gedaan. Zo hebben we op sommige plaatsen op het trottoir stenen uitgebroken en er aanplantingen gedaan, denk aan de geveltuin van Mater Dei in Gooreind.” “Bij de heraanleg of herinrichting van sommige straten hebben we de bermen systematisch ontdaan van illegale verhardingen en er weer groene bermen van gemaakt. En in de Kloosterstraat bvb. hebben we plantvakken geplaatst”, aldus schepen Kris Van Looveren.

Vlaams kampioenschap tegelwippen

Tussen 21 maart en 31 oktober 2023 kan je – samen met de Vlaamse gemeenten – meedoen aan het eerste Vlaams kampioenschap tegelwippen. Steden en gemeenten breken zoveel mogelijk tegels uit en vervangen die door groen. Meer bloemen, bomen en geveltuinen maken Vlaanderen meer klimaatbestendig, aantrekkelijker voor dieren en nuttige insecten, koeler op warme dagen en ook veel mooier! De gemeente Wuustwezel neemt het in het VK Tegelwippen op tegen onze vrienden uit Essen in een derby der grensgemeenten. We hopen tegen eind oktober dan ook zoveel mogelijk tegels te wippen op openbaar domein. Elke vierkante meter verharding die zo verdwijnt en ruimte maakt voor water en groen staat voor 11 gewipte tegels. “Op 23 mei werd 300 m² verharding uitgebroken aan het speelterreintje achter Het Wirikske, goed voor 3300 gewipte tegels! De verharde voortuinstrook voor GC Blommaert zal ook nog (deels) plaatsmaken voor groen en hemelwater. Op die manier wordt er nog eens ca 70 m² onthard, 770 tegels. Kijken we iets verder in de toekomst staan ook de Biest en het plein voor de bibliotheek op de ‘onthardingsagenda.’ Ook een herinrichting met ontharding van het Gemeentebos staat op de planning”, vertelt schepen Pieter Cools.

Extra groen

Iedereen kan meedoen met de gemeente waar hij of zij woont door tegels uit te breken in zijn voor-, achter- of geveltuin. Je geeft de gewipte tegels daarna in via de tegelteller op de website vk-tegelwippen.be. Wuustwezel heeft intussen al ettelijke duizenden tegels gewipt. Samen met onze inwoners gaan we voor een mooi klassement. Maar nog belangrijker: elke uitgebroken steen geeft ruimte aan water dat terug in de bodem kan dringen en ruimte voor extra groen.

Bron en foto: lokaal bestuur Wuustwezel

Facebook13
Twitter
Follow Me
Tweet