Welkom op de openbare vergadering vliegbasis Woensdrecht

De Commissie Overleg & Voorlichting Milieuhygiëne Woensdrecht vergadert op donderdag 24 oktober 2019 om 16.30 uur in het gemeentehuis van de gemeente Woensdrecht, Huijbergseweg 3 in Hoogerheide.

Inwoners van Essen die geïnteresseerd zijn in het reilen en zeilen van de vliegbasis Woensdrecht, zijn ook welkom op deze vergadering.

Volgende agendapunten worden besproken:

1. Opening en mededelingen
2. Ingekomen / uitgaande stukken
3. Verslag bijeenkomst d.d. 11 april 2019
4. Klachtenoverzichten
5. Herziening luchtruim
6. Begroting 2020
7. Vergaderschema 2020
8. Rondvraag
9. Sluiting

De vergaderstukken zijn vanaf maandag 7 oktober 2019 digitaal beschikbaar op de website van de COVM Woensdrecht, bereikbaar via www.covm.nl.

De Commissie Overleg & Voorlichting Milieu vliegbasis Woensdrecht bestaat uit vertegenwoordigers van de Ministeries van Defensie en I&M, de provincie (NB en Z), gemeenten, belangenorganisaties en omwonenden van de vliegbasis en heeft als taak de Minister van Defensie te adviseren over maatregelen die de geluidhinder van de vliegbasis kunnen beperken. Tevens geeft de COVM voorlichting over de geluidsaspecten behorende bij het vliegverkeer van de vliegbasis.

Bron en foto: gemeente Essen

Facebook19
Twitter
Follow Me
Tweet


Alarm Van Loon en Benga Security zijn nu één!