Laatste nieuws:
Waarom wezels en marters verzot zijn op je auto

Waarom wezels en marters verzot zijn op je auto

Wezels en (steen)marters richten elk jaar veel schade toe aan wagens door kabels door te knagen of het isolatiemateriaal van de motorkap te beschadigen. In sommige gevallen kunnen kabels volledig doorgebeten zijn of kunnen er kortsluitingen ontstaan waardoor de wagen niet kan opstarten… en een pechverhelper moet opgebeld worden.

Wezels en marters blijken o.a. aangetrokken te zijn door het vismeel of door de visolie die gebruikt wordt in sommige kabels of door het isolatiemateriaal. Elk jaar berokkenen ze honderdduizenden euro’s herstelkosten aan het wagenpark. De wagenbezitters die het hebben meegemaakt, zullen het geweten hebben!

Meestal komt de schade voor in de lente. Tijdens de bronstijd zijn de mannetjes actiever om hun territorium te markeren en te beschermen en reageren ze op de geur van potentiële concurrenten. Ze doorsnuffelen hun territorium op zoek naar voorwerpen of voedsel waar ze aan kunnen knagen of in kunnen bijten.

Hoe beschermt men het best zijn auto?

Er bestaan verschillende “trucjes” die men kan toepassen om die intelligente diertjes te weren, maar ze bieden zelden 100% garantie…

 • Het meest doeltreffende (en het meest logische) middel om uw wagen te beschermen is hem in een afgesloten ruimte of garage op te sluiten. Gaten van meer dan 6cm diameter moeten gedicht worden of van een gaas of tralie voorzien worden zodat het diertje niet binnen kan.
 • Toestellen die geluiden opwekken van hoge frequentie. U vindt dergelijke toestellen in de handel (bvb. winkels met tuinbenodigdheden of doe-het-zelf zaken). Dit middel is niet altijd doeltreffend want wezels of marters blijken het geluid na een tijdje gewoon te worden indien de frequentie ongewijzigd blijft. De meest doeltreffende toestellen werken bijgevolg met variabele sterkte en frequentie.
 • U kan de kabels van uw wagen extra beschermen met een plastic omhulsel, dat niet door een wezel of een marter kan doorgebeten worden.
 • Plaatjes met hoge elektrische spanning: het zijn kleine plaatjes die onder de motorkap worden geplaatst en het dier een elektrische schok geven wanneer het de plaatjes aanraakt. Sommige toestellen stoppen met werken wanneer de motorkap wordt geopend, maar dit doen ze niet allemaal! Wees dus voorzichtig als u een dergelijk systeem wil installeren en laat de installatie verrichten door een vakman.
 • Traliewerk of netten die over de grond gespreid worden bieden soms een oplossing. Parkeer uw wagen op een “vlottend” net dat geschikt is voor fruitbomen of op een kippengaas. Wezels en marters houden immers niet van instabiele ondergronden. Het nadeel van dit systeem is echter dat u de autobanden hiermee kan beschadigen en dat u het net of de tralie moet verplaatsen indien u uw wagen op een andere plek parkeert.
 • In de handel vindt men ook volgens hetzelfde principe elektrische matten. Ze vertonen echter dezelfde nadelen als de gewone tralies of netten. Daarbij vinden wezels en marters gemakkelijk een manier om ze te omzeilen en zijn elektrische matten niet efficiënt als ze bvb. in het water liggen.
 • Wezels en marters houden niet van sterke geuren. WC-blokjes, hondenhaar dat her en der verspreid wordt of zelfs speciale sprays tegen wezels hebben echter slechts een tijdelijk effect.
 • Als marterachtigen het op uw voertuig hebben gemunt, kan u, om nieuwe aanvallen te vermijden, ook best het compartiment grondig reinigen waar u sporen van de beestjes hebt gevonden. Hun geur zou wel eens andere ongewenste bezoekers kunnen aantrekken.
 • Laat ook geen etenswaren (zoals dierenvoeding) achter in de buurt van uw wagen.
Beschermde diersoorten?

De wezel en de marter stammen uit dezelfde familie. Het is dus niet altijd gemakkelijk om ze van elkaar te onderscheiden wanneer men ze in een flits opmerkt.
De wezel (Martes nivalis), de steenmarter (Martes foina) en de boommarter (Martes martes) behoren toe tot de marterachtigen. Het zijn dieren die gewoonlijk een eenzaam bestaan leiden en ‘s nachts actief zijn. Hierdoor zijn kabels van auto’s die ‘s nachts onbeschermd buiten blijven een potentiële “prooi”. De marterachtigen zijn zeer territoriaal ingesteld en vrij opportunistisch wat hun verblijfplaats betreft. Ze leven zowel in hagen, strobalen of houtstapels als in zolders, valse plafonds of schuren. De laatste jaren is hun bevolkingsaantal flink gestegen en dit vooral in landelijke gebieden.

In België is de marter een beschermde diersoort.
Voor de wezel is de wetgeving minder éénduidig:

 • In Vlaanderen kunt u, in geval van (zware) schade, de hulp vragen van uw gemeente die een vrijstelling kan geven zodat de wezel gevangen kan worden en op een verder afgelegen gebied terug wordt vrijgelaten door gespecialiseerde diensten.
 • In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt een algemeen jachtverbod en is de wezel beschermd (Ordonantie van 1 maart 2012 met betrekking tot de natuurbescherming).
 • In Wallonië is de wezel in principe beschermd, maar kan de jacht op het diertje “gereguleerd” worden onder zeer strikte voorwaarden, met name wanneer de openbare gezondheid of de openbare veiligheid in het gedrang komt.

Nuttige link: In de zomer van 2015 heeft de Vlaamse regering een website ontwikkeld met nuttige informatie over de steenmarter en de manier waarop men zijn huis, tuin en auto kan beschermen: www.steenmarter.be

Bron: Europ-assistance.be
Foto: Pixabay

Facebook23
Twitter
Follow Me
Tweet