Laatste nieuws:

Voorwaarden Carnavalsprijsvraag

Voorwaarden Noordernieuws Carnavalsprijsvraag:

 • De prijsvraag loopt van donderdag 5 januari t.e.m. 15 januari 2017.
 • Je mag per persoon maar 1x inzenden
 • Per emailadres kan één persoon meedoen
 • Je moet minstens 18 jaar of ouder zijn
 • Persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor communicatie met de deelnemers over deze prijsvraag
 • De uitslag van de wedstrijd is bindend en er kan niet over gecorrespondeerd worden
 • Deelnemers moeten in België of Nederland gedomicilieerd zijn en moeten over een geldig adres en e-mailadres beschikken
 • Winnaars zijn de deelnemers die het correcte antwoord hebben ingestuurd
 • Bij meer dan 10 juiste antwoorden worden de winnaars dmv loting bepaald door een onafhankelijk persoon
 • Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld
 • De deelnemer verliest het recht op zijn prijs, indien hij/zij niet op de felicitatiemail heeft gereageerd binnen 1 week na ontvangst hiervan. Ook als de opgegeven contactgegevens onvoldoende, onvolledig of fout blijken, vervalt het recht op een prijs
 • Woord en Web Nieuws en Media Management verbindt zich ertoe de winnaar zijn/haar prijs te bezorgen, maar is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven bij de bezorging (zoals vertraging, beschadiging, staking of verlies)
 • Bij deelname worden de winnaars van de prijsvraag met naam bekend gemaakt, via bijvoorbeeld de website van Noordernieuws.be en Facebook
 • De intellectuele eigendomsrechten op (de inhoud van) deze wedstrijd en website berusten bij Woord en Web Nieuws en Media Management

Als je nog vragen hebt over deze wedstrijd, kun je contact opnemen met Noordernieuws, afdeling Redactie, telefoonnummer: +32 (0)499-720 741 of via email: redactie@noordernieuws.be
Wij wensen iedereen veel geluk met onze Carnavalsprijsvraag!